Undersøkelsen «Medicines Consumption in the Nordic Countries 1999-2003» utført av Nomesco (Nordic Medico Statistical Committee) viser at det er det samme bildet som tegnes i alle de nordiske landene. Vi bruker flere og mer medisiner. Omsetningsøkningen forklares med tre forhold:

  • Økt forbruk av legemidler som følge av økning i antall eldre mennesker med flere sykdommer.
  • Antallet sykdommer og lidelser som kan behandles med legemidler øker.
  • Nye legemidler er ofte mye dyrere enn de gamle.

Verken helse— og omsorgsdepartementet, legemiddelindustrien, Statens folkehelseinstitutt eller sykehusapotekene har oppdaterte samlete tall for sykehusenes forbruk av legemidler. De ferskeste tallene skriver seg tilbake til 2006.

Nye medisiner

De siste 15-20 årene er det kommet en rekke nye og viktige medisiner på markedet. Dette er medisiner som ikke bare forbedrer de medisinske prognosene, de bidrar også til å øke det offentliges utgifter til legemidler kraftig.

Den totale legemiddelomsetningen i Norge er anslått til 16,9 milliarder kroner i 2007. Tre store grupper utgjør samlet om lag halvparten av omsetningen:

  • Den største gruppen er midler som virker på sentralnervesystemet. Dette er blant annet legemidler mot smerte, migrene, psykiske lidelser, epilepsi og demens.
  • En annen stor gruppe er såkalte antineoplastiske og immunmodulerende legemidler, blant dem kreftlegemidler og midler mot revmatiske lidelser.
  • Legemidler for hjerte og kretsløp er den tredje største gruppen, inkludert medisiner mot høyt blodtrykk og høyt kolesterol.

Sterk økning

Bare de siste ti årene har antall legemidler på det norske markedet økt med langt over 50 prosent. Det viser tall fra legemiddelindustrien.

Når et nytt legemiddel kommer ut på markedet, er det patentbeskyttet i en bestemt periode på vanligvis 15 til 20 år. Det skal sikre at legemiddelprodusentene tjener inn utgiftene til forskning og utvikling, og vel så det.

Nye legemidler erstatter ofte ikke bare gamle behandlinger, de drar også til seg nye pasientgrupper og øker dermed det totale legemiddelforbruket, konstaterer Nomesco-undersøkelsen.