JØRN-ARNE TOMASGARD

BJØRN ERIK LARSEN (foto)

21.119 eksamener ble avlagt på lavere grad ved Universitetet i Bergen (UiB) høstsemesteret 2003. Det tilsvarende tallet i 2000 var 12.615.

Laveregradsstudentene tar stadig flere eksamener, samtidig som antallet nye studenter er stabilt.

— Det er nærliggende å tro økningen skyldes Kvalitetsreformen, sier informasjonsleder ved utdanningsavdelingen ved UiB, Christen Soleim.

Kvalitetsreformen kalles den største omleggingen i UiBs historie. Reformen er omstridt. Det har vært mye frustrasjon blant studenter og ansatte, men tendensen ser ut til å være at flere tar eksamen. De få eksamensresultatene som er klare så langt, indikerer også at langt flere står til eksamen.

Tallet på avlagte eksamener på lavere grad har krøpet oppover etter tusenårsskiftet. I 2001 ble 13.981 eksamener avlagt på lavere grad, i 2002 var tallet 17.477.

- Mer produktive

— Erfaringene er at studentene er blitt mer produktive. Det er mindre frafall på laveregrad. De store grunnfagene er blitt delt opp i mindre moduler, noe som fører til flere eksamener. Det kan være en grunn til økningen. Vi er ikke sikre på hvor mye dette påvirker tallene, oppsummerer Soleim.

— Men vi ser at stadig flere av våre studenter registrerer seg. Det tyder på at flere studenter engasjerer seg og er aktive, sier Soleim.

Kvalitetsreformen legger opp til tettere oppfølging, lengre semester og utstrakt bruk av oppgaveløsing som metode. Det er mer obligatorisk fremmøte.

Miljøskaping

Helene Kristine Hertwig er blant de 21.119 laveregradsstudentene som tok eksamen i høstsemesteret. Hun sier hun er veldig fornøyd med det nye opplegget.

— Ja, jeg lurte på hvordan det skulle være, og jeg er veldig fornøyd, sier studenten som har tatt forberedende, matte og innføringskurs i biologi.

— Vi har vært i en klasse på omkring 30 studenter. I tillegg til undervisningen har vi gjort fadderting sammen, noe som har gjort at vi er blitt skikkelig godt kjent. Det er nok lettere å dra med alle når det skapes et slikt miljø, svarer Hertwig på spørsmålet om hvorfor hun tror stadig flere eksamener avlegges.

— Det er nok ikke så fritt lenger. Studentene føler vel at de må, sier hun.

Selv sier Hertwig at hun aldri vurderte seriøst ikke å ta eksamen, og at hun kun kjenner til én student i klassen som vurderte å kutte ut eksamen.

FORNØYD STUDENT: Mange studenter har beklaget seg over Kvalitetsreformen og følgene av den. Men Helene Kristine Hertwig (21) er fornøyd. Hun er en del av statistikken som viser at det blir avlagt stadig flere eksamener ved UiB.