— Eneste løsningen er å bygge flere boliger, sier Tor Prestegard, leder av velferdstinget i Bergen.

Han har nettopp fått de ferske søkertallene og konstaterer at flere studenter enn noensinne står i boligkø. Nesten 4500 studenter har søkt om bolig hos Studentsamskipnaden. Like over 1500 er tildelt. De 3000 øvrige må ut på det private boligmarkedet.

Aldri har det vært vanskeligere å få studentbolig i Bergen, påpeker Prestegard.

Dobling av søkertall

— Siden 2009 har vi sett en dobling av søkertallene til samskipnaden. Det blir stadig flere studenter her i landet, men vi klarer ikke å holde tritt med studentboliger, sier Prestegard til BT.

I søkerbunken blir utenbys og ferske studenter prioritert. Bare rundt en tredel av de 1500 som har fått bolig er norske, for utvekslingsstudenter går foran i køen. Studenter med bostedsadresse i Hordaland kommer sist.

Prestegard forsvarer prioriteringen av utenlandske studenter.

— De utenlandske studentene er viktig for studentmiljøet, og det er veldig vanskelig å komme fra utlandet og finne bolig privat. Derfor må det bli slik, selv om det kan være vanskelig å forstå for norske studenter, sier han.

Grønneviksøren uaktuell

Per Kristian Knutsen, administrerende direktør for Studentsamskipnaden, skulle gjerne hatt flere boliger å tilby.

For øyeblikket er dekningsgraden i Bergen 16 prosent. Fra høsten slutter 2000 BI-studenter seg til samskipnaden. Da faller dekningsgraden.

— Målet er å kunne tilby 20 prosent av studentene bolig hos oss innen 2020, sier Knutsen.

I likhet med velferdstinget hadde samskipnaden blikket fast rettet mot Grønneviksøren, der kommunen disponerer en stor tomt ved siden av de nye 727 studentboligene, som åpnet i fjor høst.

Der var planen å bygge et nytt stort prosjekt.

Den planen fikk et skudd for baugen på et møte med byråd Dag Inge Ulstein (KrF). På møtet gjorde Ulstein det klart at kommunen har andre planer for Grønneviksøren, ifølge Knutsen.

— Samtidig fikk vi presentert flere alternativer, som vi nå jobber videre med. Så for oss var budskapet fra kommunen både negativt og positivt. sier han.

Samskipnaden bygger ikke studentboliger for øyeblikket, men har flere prosjekter underveis. Disse kan gi tilsammen 550 enheter.

BYGGEPLAN: Slik ser planene ut for nybygget i Jekteviken, som skal gi 75 familieboliger. ILLUSTRASJON: HELEN OG HARD
  • Jekteviken: Her håper samskipnaden på byggestart i høst for 75 familieboliger.
  • Fosswinckelsgate: En reguleringsplan er i arbeid for 110 hybler på en ledig tomt som UiB og kommunen stiller til disposisjon. Håper på byggestart neste år.
  • Fjøsanger: Samskipnaden er i dialog med eieren av reperbanen på Fjøsanger om å kjøpe i overkant av 160 boliger. Hyblene kommer ikke i selve reperbanen, men i andre bygg på eiendommen.
  • Kronstad : Eier av Andreas Olsen-kvartalet på Kronstad planlegger et tilbygg, der størstedelen kan bli studentboliger, som samskipnaden vil kjøpe. Her kan det komme opp mot 200 boliger kloss i Høgskolen. — Vi mangler et stort prosjekt, som Grønneviksøren kunne vært. Det har de i andre store studentbyer. Både Oslo og Trondheim har planer om store utbygginger med flere tusen enheter. Vi risikerer å havne bak i køen for statlige tilskudd, sier sjefen for samskipnaden.