— Vi har fått bekreftet fra kommunen at de setter av areal til nye studentboliger i Grønneviksøren. Når kommunen har klar sin arealdisponeringsplan over nyttår, begynner vi å utarbeide mer konkrete planer og tegninger. Da lyser vi gjerne ut en arkitektkonkurranse, sier administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) Egil Pedersen til bt.no..

Det planlegges å bygge mellom 300 og 500 studentboliger, som vil bestå av både kollektiver, hybler og leiligheter til småbarnsforeldre, skriver Studvest.

— Det blir nok nærmere 500 enn 300, sier Pedersen.

Han tror på byggestart i 2007, selv om kommunen ikke har lovet en konkret del av tomten. Hvis boligprosjektet blir en realitet vil antall studenter som leier av SiB øke fra 12,5 prosent til 15,4 prosent. Den nasjonale målsettingen er på 20 prosent.