Særlig bedrifter i større bygninger har fått merke et par korte strømbrudd som følge av lynnedslag og problemer med en høyspentledning.

Fløibanen måtte holdes stengt etter et lynnedslag ved 13-tiden. Lynet slo ned da kraftselskapet BKK skulle koble inn en hovedstrømlinje som hadde falt ut. Montører og teknikere jobbet på spreng til banen var i gang igjen ved 15-tiden.

En del beboere i Bergen har også hatt små strømavvik søndag formiddag. Strømmen forsvinner et lite sekund, for så umiddelbart å komme tilbake igjen.

Ledningen der problemet oppsto, er på 300 kilovolt, og er en av hovedledningene inn i Bergen, ifølge kraftselskapet BKK. Årsaken til feilen er ikke kjent, men det er mulig at også den henger sammen med lynnedslag.

Strømbruddene skal ha skapt en del problemer med elektriske apparater i noen husstander, etter det bt.no får opplyst.