7-8 ansatte var også blitt syke siste døgn, opplyser overlege Steinar Skrede ved infeksjonsseksjonen.

To nye sengeposter ble søndag stengt for inntak av nye pasienter på grunn av sykdommen. Fra før var to poster stengt, men den ene av dem ble gjenåpnet søndag.

Skrede sier at han regner med at det er det såkalte noro-viruset som er årsak til sykdomstilfellene. Sykdommen resulterer i kvalme, oppkast og diaré.

— Kjempetiltak

— Vi satte i verk kjempetiltak straks vi fikk nyss om hva som var under utvikling, sier Skrede. Store ressurser blir satt inn for å hindre smitten i å spre seg på sykehuset .

Det er mange som blir smittet av omgangssyke i Bergen for tiden og det fører til et stort press på sykehuset. Folk som er friske fra før tåler godt denne sykdommen. Det er verre for de som er syke fra før.

Det er tatt prøver av de første pasientene som fikk sykdommen på Haukeland og de er sendt til analyse i Oslo. Resultatet av analysene får vi først onsdag, sier Skrede.

Det går mellom 12 og 48 timer fra en person blir smittet, til sykdommen slår ut. Nå er det gått 11 døgn siden de første symptomene viste seg på Haukeland universitetssykehus. I løpet av den første uken etter utbruddet ble om lag 10 pasienter og om lag 20 ansatte syke. Tirsdag ble den første sengeposten stengt for inntak av nye pasienter.

Hittil er det medisinsk avdeling som har vært sterkest rammet. Men nå rammer sykdommen også nevrokirurgisk avdeling der den ene av sengepostene som ble stengt søndag ligger.

Sykdommen er uhyre smittsom. Det går omtrent ett døgn før sykdomsutbruddet er over.

Isoleres

Avdelingssjef Lars Birger Nesje ved medisinsk avdeling sier at flere ansatte er blitt syke mens de har vært på jobb og har derfor blitt sendt hjem.

Sykehuset har en del vikarer fra vikarbyråer og de arbeider vanligvis på ulike avdelinger. For å hindre at de kan bære smitte rundt mellom de ulike avdelinger, får vikarene nå ikke arbeide ved flere avdelinger. Det gjelder for eksempel portører som nå ikke får transportere pasienter mellom ulike avdelinger.

Andre tiltak som er satt i verk er isolasjon av smittede pasienter, restriksjoner på besøk og hindring av transport på tvers av avdelingene.