Forrige uke hadde vi to ukjente bilder av skiløpere på Hitland under eller rett etter krigen. Disse bildene har vi allerede fått svært gode tilbakemeldinger om. Vi fortsetter derfor med enda et skiløperbilde tatt samtidig, også utlånt til oss av Torhild Hitland.

Kjenner noen av våre lesere igjen disse skiløperne? Er det du selv eller en av dine nærmeste som er avbildet? Vi vil også gjerne vite mer om anledningen da disse bildene ble tatt. Når var det? Ble det arrangert skirenn ofte på Hitland? Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen .

Samler til Åsane-bøker

Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd holder fortsatt på med en storstilt innsamling av bilder fra Åsane. Noen av bildene som blir innsamlet er og vil bli brukt i det lokalhistoriske verket som skal utgis. Det første bindet er allerede utgitt og salget går strykende! Fortsatt har vi en del bilder vi har for lite informasjon om, så her håper vi publikum kan hjelpe oss. Vi vil derfor ukentlig legge ut et bilde som vi ønsker opplysninger om.

Lenker:

Besøk Åsane Historielag

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Åsane Historielag om Hitland

Se foto av slakting på Hitland og Hitland bnr. 4

Bilder fra en utstilling vi hadde på Hitland i 2004

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Samler Åsane i bilder

Åsane får nytt historisk verk

Ukens ukjente bilder

Historiebok på rekordtid

Lokalhistorisk dag på Hitland 2007