— Søkertallene til videregående skole er ganske stabile fra år til år, sier inntaksleder i Hordaland fylkeskommune, Nils Skavhellen.

Tre retninger i minus

Og tallene forteller oss at kun tre studieretninger opplever nedgang i antall søkere, nemlig byggfag, design og håndverksfag og studiespesialisering med formgivning.

Nedgangen i søkere til byggfag er på 14 prosent.

– Det er jo litt spesielt og det er litt tidlig å komme med noen analyse, men kanskje er det noen som mener at byggeboomen snart vil stoppe opp, sier Nils Skavhellen.

– De som begynner nå, er jo ikke ferdige før om fire år.

Økning hos de offentlige

– Sammenligner man med søkertallene fra i fjor og ser på antallet elever som går ut av 10. klasse, er det en økning i antallet søkere til offentlige skoler, sier inntaksleder i Hordaland fylkeskommune, Nils Skavhellen.

Det er en trend man liker godt i Hordaland fylkeskommune etter noen år med elevstrøm til sentrumsskolene og rekordmange elever på private skoler.

– Men vi tar det som en slags foreløpig gallup. Vi vet jo ikke hvor elevene ender til slutt, sier Skavhellen.

Siden de offentlige og private skolene ikke har felles søknadsregistrering, er tallene usikre, men flere enn tidligere har ført opp de offentlige skolene første alternativ eller som aktuelt alternativ til de private skolene.

Flere til bydelsskolene

Svaret får vi først når inntaksresultatene foreligger og elevene tar sine valg.

Også en annen trend faller i fylkeskommunal smak.

– Vi ser at det er flere søkere til bydelsskolene, sier Nils Skavhellen.

Dermed kan sentraliseringstendensen fra tidligere år se ut til å stoppe opp.

Tidligere har fanabuene i større grad har holdt seg til sine egne mens mange fra bydelene i vest og nord har søkt seg til sentrumsskolene. Nå har «nærhetstrenden» styrket seg også der.

Utdanningsprogram Søkere 2008 Søkere 2007 Endring i prosent
Bygg- og anleggsteknikk 520 603 -14
Design og håndverksfag 349 381 -8
Elektrofag 669 642 4
Helse- og sosialfag 623 598 4
Idrettsfag 273 245 11
Musikk/dans/drama 272 235 16
Media og kommunikasjon 435 362 20
Naturbruk 155 130 20
Restaurant- og matfag 210 191 10
Service og samferdsel 228 228 0
Studiespesialisering m/formgiving 123 162 -24
Studiespesialisering 2326 2028 15
Teknikk og industriell produksjon 862 821 5
Klasser med redusert elevtall 563 524 7
Totalt 7608 7150 6
STABILE TALL: Søkertallene til videregående er ganske stabile. Kun tre studieretninger opplever nedgang. Bildet viser Tertnes videregående skole. ARKIVFOTO: RUNE BERENTSEN
FLERE TIL BYDELENE: Sentraliseringstendensen fra tidligere år kan ha stoppet opp. Flere søker seg til bydelsskolene. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX