Mellom 800 og 1600 personer voldtas eller blir forsøkt voldtatt i Hordaland hvert år.

Tallet tar utgangspunkt i et «meget konservativt» anslag som regjeringens voldtektsutvalg la frem før helgen. Mellom 8000 og 16.000 kvinner og menn blir voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge, hvert år, i følge utvalget. Ti prosent av landets befolkning bor i Hordaland. Dette betyr at 800–1600 personer voldtas eller blir forsøkt voldtatt årlig.

Betydelig økning

Voldtektsmottaket ved Bergen legevakt, et av landets få døgnåpne voldtektsmottak, bisto i fjor over 140 personer.

– Det er en økning på rundt ti prosent fra 2006. Det kan skyldes en reell økning, eller at terskelen for å oppsøke mottaket er blitt lavere, sier legevaktsjef Frank van Betten, som kaller økningen «betydelig».

– Fra 2005 til 2006 økte antall henvendelser med mellom 30 til 40 prosent. I tillegg kommer store mørketall, sier van Betten.

De siste to årene har altså minst 50 prosent flere søkt hjelp hos voldtektsmottaket. Seks av ti hadde behov for langvarig oppfølging. Men halvparten valgte å ikke gå til politiet.

Ni av ti anmelder ikke

På landsbasis ble 974 voldtekter og voldtektsforsøk anmeldt i 2006. Ni av ti anmelder ikke voldtekt og voldtektsforsøk.

– Vi oppfordrer pasienten til å anmelde, fordi det da har vist seg lettere å bearbeide overgrepet, selv om de ikke når frem. Men det er kjent at veldig få saker fører til domsavsigelse, og det er tungt å stå frem i retten og ikke bli trodd, sier legevaktsjef Frank van Betten.

Færrest dommer i Europa

Strafferammen for voldtekt er inntil 21 års fengsel; det samme som ved overlagt drap. «Voldtekt er nesten drap», sa justisminister Storberget i september i fjor. Men Norge er på bunn i Europa med hensyn til dommer i anmeldte voldtekter; bare mellom en halv og én prosent av voldtektssakene ender med dom. Dette var noe av grunnen til at voldtektsutvalget nå vil etablere en spesialenhet for seksualisert vold hos politiet. Oppfølging hos psykolog og psykiater for voldtektsofre i ett år skal bli gratis.

– I mange år har voldtektsofre opplevd ikke å bli trodd i rettssystemet. Alt som har med seksuelle overgrep er dessuten tabu, og man er redd for konsekvensene. 40 til 60 prosent av dem som opplever voldtekt sliter voldsomt etterpå, sier psykolog Atle Dyregrov.

LEGEVAKTSJEF: Frank Van Betten.