— Hos oss gjennomføres det billett- og kortkontroller hver dag og på alle ukedager. Flere hundre blir tatt hver måned, og tendensen er klar. Det er en betydelig økning av sniking på bussene i Bergen, sier divisjonssjef for rutetrafikken i Gaia, Idar Sylta, til bt.no.

For noen år siden var snek omtrent 1,5 % av dem som ble kontrollert. I dag sniker om lag 2,5 % av passasjerene i Gaia.

750 kroner i gebyr

De som blir tatt uten gyldig billett eller kort får et gebyr på 750 kroner.

— Ikke alle som blir tatt får gebyr. Ikke alle mener heller å snike, men har glemt moderasjonsbevis som honnørkort eller studentbevis. Noen kan ha kjørt flere soner enn det kortet gjelder for. Vi ønsker ikke å ta flest mulig, og dersom noen er usikre på reglene er det bare å spørre eller lese informasjonen i ruteheftet, sier Sylta.

Sylta vil ikke trekke frem noen spesielle linjer det snikes mest på. Han sier også at det slett ikke bare er ungdom som sniker.

Vi testet ut med en del flere kontroller på de nye leddbussene med tre dører og påstigning bak, men fant ikke at det var betydelig flere som ikke betalte på leddbussen.

Flest sniker i Oslo

I Oslo snikes det enormt mye, og om lag tre ganger mer enn i Bergen. Gaia frykter en utvikling som den i Oslo.

— I Oslo sniker i snitt omtrent 7 % av passasjerene. På enkelte dager og linjer kan vi ta opp til 12 % av passasjerene der, sier driftsleder Tommy Sæle i Bedriftskontroll AS til bt.no.

Bedriftskontroll har all kontroll av busstrafikk både i Oslo og Bergen.

Sæle ønsker ikke å gi noen detaljer eller tall for hvor mange eller hvor de huker flest, men sier at jo nærmere sentrum en kommer, jo flere snikere blir tatt.

Pinlig å bli tatt

— For dem som blir tatt er det ofte pinlig, men de fleste passasjerer er glade for kontrollene. De ser andre som sniker og irriterer seg over snikingen, sier Sæle.

Driftslederen forteller om stor kreativitet i folks unnskyldning for hvorfor de sniker, men ønsker ikke å bidra til folkeopplysningen med de beste historiene. Kanskje av redsel for at de blir snappet opp av kreative snikere?

EN SNIKER I BUSSEN: I snitt sniker en person i hver full Gaiabuss.
Foto: Rune Nielsen