I dag har bystyresiden syv heltidspolitikere — det er ordfører Kristian Helland fra KrF og seks kommunalråder. Høyre og Arbeiderpartiet har to kommunalråder, Frp og SV har enhver. Varaordfører og kommunalråd Terje Ohnstad sier til Bergens Tidende at han mener bystyresiden nå også må kutte i antall heltidspolitikere.

SV og Høyre taper

Skal kuttene fordeles etter partistørrelse, betyr det at Høyre og Frp mister hver sin kommunalråd. I de to partiene er det skepsis til en slik løsning.

— Vi er ikke villige til å gjøre dette hals over hodet selv om byrådet nå kutter to, sier Høyres gruppeleder Monica Mæland.

— Lå det ikke inne som en del av avtalen at byrådssiden og bystyresiden skulle ha like mange heltidspolitikere?

— Bystyresiden skulle ikke være svakere enn byrådssiden. Men bystyret og byrådet skulle leve hvert sitt liv. Jeg synes ikke det er unaturlig at vi tar en debatt om reduksjoner, men jeg tror ikke det er riktig å endre systemet før kommunevalget, sier Mæland.

Heller ikke SVs gruppeleder, kommunalråd Ragnhild Hedemann mener det er naturlig med en reduksjon nå.

Kutter heller lønn

— Vi må vente til neste høst. Dette er låst. Dette er posisjoner som partene har diskutert og blitt enige om. Men i prinsippet er SV for færrest mulig heltidspolitikere.

— Svarer du dette fordi SV i en slik prosess vil miste deg som kommunalråd?

— Nei, jeg svarer som jeg gjør ut fra at bystyret har et annet avgjørelsessystem. Vi er et kollegium. Ordføreren kan ikke bestemme dette på samme måte som byrådsleder nå har gjort det.

SV foreslår i stedet å spare pengene ved å redusere på lønnen til alle heltidspolitikere, noe partiet har gått inn for ved hvert eneste budsjett.

Verken Hedemann eller Mæland har diskutert dette i sine partier. Det har heller ikke ordfører Kristian Helland.

— Jeg anser det som naturlig at bystyresiden må drøfte spørsmålet om antall heltidspolitikere. Men jeg synes det er mest rimelig at en slik endring blir tatt i forbindelse med en ny periode, dvs. etter valget, sier Helland.

Best å vente

— Legger ikke byrådets beslutning et sterkt press på bystyresiden om tilsvarende kutt?

— Det blir litt for enkelt. Du skal røske opp et helt system som vi har bygd opp med fordeling av verv, og med frikjøp både i bystyret og i bydelene. Jeg ser ikke for meg at vi uten videre kan få vekk hele det systemet.

— Men er det ikke nok bare å fjerne to kommunalråder?

— Jeg er ikke sikker på det. Dette er en slags enighet mellom alle partiene. Jeg stiller meg tvilende til at det er realistisk. Men jeg vil være desto tydeligere på at dette må få konsekvenser for det systemet vi legger opp til etter valget, sier ordfører Kristian Helland.

Frps Liv Røssland synes ikke det er noe problem om systemet må bygges om midt i perioden.

— Jeg er i utgangspunktet positiv. Den nye kommuneloven åpner for nye valg. Jeg er villig til å bestemme antall kommunalråder på nytt, nullstille systemet når det gjelder fordelingen av verv og foreta omvalg på all de poster vi må.

Også RVs Torstein Dahle går inn for å kutte nå i høst. Sammen med Arbeiderpartiet har RV og Frp har flertall i bystyret.