— Det er stor etterspørsel etter senger på hotellet fra mange avdelinger på sykehuset, sier administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes til Bergens Tidende.

Direktøren understreker at forslaget om å legge ned Barselloftet er et forslag fra ledelsen på Kvinneklinikken. Selv har hun ikke sett forslaget og kan derfor ikke kommentere det i detalj.

— Det fører til at sykehusets tilbud til fødende blir dårligere. Men det er viktig å understreke at det medisinske tilbudet til kvinnene fremdeles blir like godt. Derfor er det akseptabelt, sier Bogsnes.

Hun sier at ingenting er vedtatt før styret har behandlet budsjettet.

— KK-ledelsen foreslår at en omfattende ombygging av Kvinneklinikken påbegynnes neste år. Har sykehuset økonomi til å gjennomføre disse planene?

— Det er riktig at en ombygging av KK ligger inne i sykehusets langsiktige investeringsplaner. Men det er helt uvisst når planene kan realiseres. Det er avhengig av bevilgninger fra regjering og storting.

— Derfor er det uvisst når alle barselkvinnene igjen kan få enkeltrom på KK?

— Ja, jeg kan ikke love noe bestemt tidspunkt?

Bogsnes har bedt avdelingsledere om å foreslå innstramningstiltak til en verdi av 250 millioner på neste års budsjett. Sykehusledelsen skal se på forslagene tirsdag, og forslagene behandles i sykehusstyret 18. desember.