Flere sjåfører ble tatt for ruskjøring i Hordaland i første kvartal i 2012, sammenlignet med første kvartal i 2011.

Totalt ble det i Hordaland tatt 166 sjåfører som kjørte i ruspåvirket tilstand i første kvartal i år. Tilsvarende tall for 2011 var 156.

Flere fulle utenlandske sjåfører

Hele økningen er det utenlandske sjåfører som står for. I 2011 ble 140 norske statsborgere tatt, det ble det også i første kvartal i år. Men i år er det 26 utenlandske sjåfører som er tatt, mot 16 i 2011.

I første kvartal i 2011 var ble syv personer fra Litauen (fem menn og to kvinner) tatt for rattfyll. Det ble også fire polske menn og tre menn fra Latvia

I første kvartal i 2012 ble ni polske sjåfører tatt (åtte menn og en kvinne). Så følger fire menn fra Litauen, tre menn fra Latvia og tre danske mannlige fyllekjørere.

— Spisser kontrollene

— Dette er komplekst og det er ikke lett å trekke for mange konklusjoner ut fra tallene for ett kvartal, sier seksjonsleder Jens Kleppe ved Bergen sentrum politistasjon.

- Kan det ha sammenheng med flere kontroller?

— Vi har spisset flere kontroller for å ta ruskjørere. Jeg ønsker ikke å stigmatisere utlendinger, men det er i samsvar med min oppfatning at spesielt østeuropeere er godt representert når det gjelder kjøring i alkoholrus. Det er også det som er lettest å avsløre i kontrollene, sier Jens Kleppe.

Færre fulle damesjåfører

Et annen tendens er at det er en nedgang i kvinner som blir tatt for å kjøre i rus.

I første kvartal 2011, ble 25 kvinner tatt, mens bare 18 i tilsvarende periode i 2012.

— Dette er gledelig! Det er små tall og vanskelig å trekke bastante konklusjoner for nedgangen i kvinnelige ruskjørere. Det er ikke den tendensen vi ser i mengden kvinner som trenger hjelp for rusproblemer. Det viktige er at det er økt oppmerksomhet om politiets kontroller. Kvinner er generelt mindre «forbryterske» enn menn, og kanskje tar det raskere at det er økt fare for å bli tatt, sier Kari Lossius, klinikkdirektør på Bergensklinikkene.

Flest fra 26 til 35 år

Statistikken fra politiet viser at det er flest ruskjørere i aldersgruppen mellom 26 år og 35 år.

I de tre første månedene i 2011 ble det tatt 59 ruskjørere i denne aldersgruppen (10 kvinner og 49 menn).

Tilsvarende tall i 2012 er 64 personer (6 kvinner og 58 menn).

Hva mener du kan gjøres for å minske ruskjøringen?

PROMILLEKONTROLL: Politiet legger vekt på å sjekke alkohol i kontrollene.
ØRJAN DEISZ