Dette var budskapet fra trafikkforsker Gustav Nielsen i selskapet Civitas, da han holdt foredrag om bybane i Bergen rådhus torsdag.

Som belegg for sine påstander viste Nielsen til erfaringer fra en rekke byer i Europa, USA og Canada der bane hadde erstattet buss som ryggrad i kollektivsystemet.

— Byer som Calgary, Portland, Toronto og Denver har fått økt kollektivandelen vesentlig ved overgang fra buss til bane som hovedtransportmiddel. I Ottawa har de besluttet å gå over til bane etter at byen først satset på å bygge ut et kollektivsystem for buss. Det var mislykket og kostet flere milliarder kroner.

Reddes fra forfall

— I Europa har vi sett mange eksempler på at bygging av bane har reddet mange gamle bykjerner fra forfall. Det viser seg at bybanen kan mye lettere tilpasses trange gater og gågater når skinnene først ligger der. For eksempel i München og Frankfurt, der passasjertallene økte med henholdsvis 180 og 108 prosent over en del år. Og dette uten at behovet for tilskudd økte nevneverdig.

Nielsen nevnte også Strasbourg, som en gruppe fra Bergen kommune besøkte i mai i år.

— Der ble en gjennomfartsåre med 55.000 biler daglig flyttet fra sentrum og lagt utenfor byen. 1.600 parkeringsplasser ble strøket, og i stedet oppsto 4.700 parkeringsplasser utenfor Strasbourg. Resultatet er at butikkene i sentrum har fått økt omsetning, og bybanen er den lønnsomme delen av kollektivsystemet.

Ringvirkninger

— Det viser seg også at bybane i større grad en buss gir ringvirkninger i form av økt byggevirksomhet og stigende eiendomspriser, sa Nielsen, og fremhevet spesielt de franske byene Rouen og Nantes og Croydon utenfor London. I sistnevnte har også biltrafikken i sentrum gått ned, samtidig som omsetningen i butikkene har økt.

— Et kollektivtilbud av høy kvalitet som inngir tillit og som er stabilt har stor betydning for folk som velger bosted og arbeidssted. For mange vil en bybane være det som skal til for at man gir avkall på bil nr. 2, sa Nielsen, som understreket at bane slett ikke kan erstatte buss fullt og helt.

— Inn til sentrum trenger vi de tunge og store systemene, som bane, mens bussen har en viktig rolle utenfor sentrum.