Det opplyser byråd for miljø— og byutvikling, Lisbeth Iversen, til bt.no.

— Dette er svært gledelig. Nå er vi virkelig kommet i gang. Og med de 15 millionene ekstra vi får fra regjeringen, så vi vil snart kunne se enda bedre resultater av kollektivsatsingen vår, sier byråden.

Samferdselssjef Ove Foldnes forbereder nå en sak for byrådet om hvordan saneringen av takstsystemet skal gå for seg. I første omgang skal en del av de 15 millioner kronene fra staten benyttes til å slå sammen sone 6, 7 og 8 med sone 5 i Bergen. Det betyr i praksis at ingen i Bergen lenger skal betale for mer enn 5 soner, uansett kjørelengde.

Dette første trinnet i saneringen av takstsystemet berører riktignok bare en nokså liten del av busspassasjerene. Men de som for eksempel reiser med buss fra nordre del av Åsane til Sandsli eller Kokstad, skal fra 1. januar betale for 5 soner, altså kr. 46, mens de med dagens sonesystem betaler kr. 55,- for en enkeltbillett.

Omleggingen får også virkning for periodekortet, som går ned fra 1050 kroner til 950 kroner.

I neste trinn håper Lisbeth Iversen at sonetakstsystemet kan saneres ytterligere, helt til målet er nådd med én takst for hele Bergen, og da fortrinnsvis lik dagens minstetakst på 23 kroner.

— Målet vårt er at dette skal være gjennomført til bybanen kommer i drift, sier Lisbeth Iversen.

<b>BUSSVEKST:</b> Gaias busser frakter stadig flere bergensere.
Knut Strand (arkiv)