To av de syv søknadene fra leger som vil opprette private sykehus kommer fra Bergen. Resten kommer fra leger og klinikker i Tromsø, Trondheim, Oslo og Stavanger.

Ifølge Helsedepartementet har følgende søkt sykehusstatus: Klinikk Bergen, Casperkollen Ortopediske sykehus, Bergen (planlagt nytt sykehus), Klinikk Stokkan, Tromsø, Spesialistlegesenteret, Trondheim, Fornebu-klinikken, Nobel Clinic Norge, Oslo og Colosseumklinikken, Stavanger.

Følgende ble godkjent som privat sykehus i fjor: Colosseumklinikken, Oslo, Spesialhelsesenteret, Moss, Klinikk Stokkan, Trondheim og Mjøs-kirurgene, Gjøvik.

Fritt sykehusvalg

Hovedårsaken til at flere private klinikker søker sykehusstatus er at de dermed kan inngå avtaler med helseregionene. Disse avtalene, som dreier seg om kirurgiske inngrep av forskjellig slag, utløser refusjon fra det offentlige. En annen årsak til at flere private klinikker vil ha sykehusstatus er den nye ordningen med fritt sykehusvalg for pasientene.

Klinikkene som søker godkjenning som sykehus må belage seg på å tilby overnattingsplasser for pasientene. Det er et av kravene. Klinikk Bergen, som søkte om sykehusstatus like før jul, vil opprette fire sengeplasser for pasienter som trenger å bli værende noen dager etter operasjonen.

Større inngrep

I søknaden sin skriver klinikksjef Tor I. Ørner ved Klinikk Bergen blant annet følgende: «Sykehusstatus vil gjøre oss i stand til å tilby inngrep der overnatting er ønskelig eller nødvendig, og dermed øke både kapasitet og kvalitet på behandlingen. Sykehusstatus er i dag en forutsetning for at vi i fremtiden skal kunne inngå avtaler med helseregioner om innsatsstyrt finansiert kirurgi».

Ørner vil være et supplement til de offentlige sykehusene, og sier i søknaden at sykehusstatus vil gi klinikken mulighet til å gjøre større inngrep som krever overnatting, og som det er lang ventetid for i det offentlige.

— Jeg ser på søknaden vår om sykehusstatus som en naturlig utvikling av det arbeidet vi driver i dag, sier Tom I. Ørner til Bergens Tidende.

Klinikken driver i dag innen fagområdene ortopedi, plastikkirurgi, generell kirurgi, nevrokirurgi, gynekologi og øre-, nese- og halssykdommer.

I fjor høst søkte også to kirurger ved Kysthospitalet i Hagevik godkjenning for et planlagt nytt privat ortopedisk sykehus i Bergen med 20 sengeplasser.

Det planlagte sykehuset har fått navnet Casperkollen Ortopediske Sykehus, og skal plasseres på Kråkenes. Satsingsområdene er kirurgi i rygg, hofte, kne og skulder.