– I fjor fikk vi 90 henvendelser om overgrep mot barn og unge. Tilsvarende tall for 2000 var 61, forteller leder for Barnevernsvakten, Nils Askvik. Tallene, som ble presentert på TVHordaland i går, innebærer en økning på over 30 prosent. Lite tyder på at tallene for inneværende år blir hyggeligere lesning. – Bare siden nyttår har vi fått 17 overgrepsmeldinger. Det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor, sier Askvik. – Reell økning i overgrep Trenden stemmer godt overens med tilsvarende tall fra Barn og Unges Kontakttelefon (BUK). BT kunne onsdag fortelle at BUK i fjor fikk dobbelt så mange telefonhenvendelser om overgrep i fjor som i 2000. Askvik tror økningen dels skyldes at Barnevernsvaktens tjenester stadig blir bedre kjent blant folk. – Like fullt må vi nok erkjenne at tallene også indikerer en reell økning i antall overgrep. Tidligere år har tallet lagt på 55-60, så dette er en oppsiktsvekkende økning, sier Askvik. Ber foreldre følge med Barnevernsvakten er underlagt helse— og sosialavdelingen i Bergen kommune, og har et tett samarbeid med politi, sosialarbeidere og skolene i Bergen. De fleste henvendelser kommer herfra, og fra bekymrede foreldre. Nestleder Reidun Dybsland håper at økt bevissthet rundt seksuelle overgrep mot barn kan bidra til å få tallene ned. – De som omgås barn må prøve å se signalene så tidlig som mulig. Dessuten kan alle som melder overgrep til Barnevernsvakten være trygge på at sakene ikke blir meldt til politiet uten at de selv er enige i det, sier Dybsland.