• Alle med rett til plass vil få tilbud, sier byråd Harald Victor Hove.

Totalt er det søkt barnehageplass for 2836 barn i Bergen kommune ved årets opptak. Det er 65 flere søkere enn ved opptaket i fjor.

— Alle med rett til plass vil få tilbud om plass i en av byens barnehager. Hovedopptaket pågår til og med 20. juni, så det kan gå noe tid før alle søkerne mottar et tilbud, sier byråd for barnehage og skole, Harald Victor Hove (H) i en pressemelding.

— Vi skal gjøre alt vi kan for å oppfylle søkernes ønsker og tilby dem plass i en av barnehagene de har søkt, sier byråden.

Han kan likevel ikke love at foreldre får plass i den bydelen de ønsker, ettersom Bergen kommune er en opptakskrets. Det er imidlertid prioritet for de som bor i bydelen de søker plass i. Ettersom det er for få plasser i noen bydeler, som Årstad og Bergenhus, vil ikke alle som ønsker det få plasser i disse bydelene.