Tallet på korridorpasienter øker i Bergen, mens det holder seg jevnt på landsbasis, viser ferske tall. Mens Helse Sørøst har klart å knipe tallene ned, har det vært en betydelig økning i Helse Bergen. I korridorene på Haukeland er det ikke uvanlig at det sover flere titals pasienter i korridorene hver natt. På Haraldsplass varierer tallet mellom to og seks.

Helsedirektør bekymret

Helsedirektør Bjørn Inge Larsen er bekymret over at man ennå ikke har klart å få bukt med korridorproblemet ved norske sykehus. Tallene holde seg på samme høye nivå uansett hvilke tiltak som er forsøkt gjennomført.

— Det er faglig enighet om at dette er uheldig for pasientene, og det er uheldig også for personalet, sier han.

Ikke blund på øynene

Fem av de ni korridorpasientene på Haraldsplass i går var innlagt på to sengeposter ved medisinsk avdeling.

— Jeg har ikke hatt blund på øynene i hele natt, sier Walter Corneliussen. Han lider av kols og ble innlagt tirsdag kveld. Da BT var på sykehuset i går, ventet han fremdeles på å få et rom.

Sengeslalåm

Fra sengen hadde han hele natten kunnet observere hvordan personalet måtte kjøre slalåm gjennom gangene, for å komme frem med pasienter og annet utstyr.

— Jeg fikk rask hjelp og ble bra nok til å tåle en natt i korridoren. Men det er ille for dem som er sykere enn meg. Jeg syns også at det er for galt for personalet. De kommer knapt frem om de skal frakte pasientene til undersøkelser eller flytte på nødvendig utstyr. Dette er for ille i et rikt land som Norge, sier han.

Del av hverdagen

— Det er beklagelig, fortvilende og uverdig overfor pasientene, som ikke får den roen de har behov for. Men korridorpasienter er dessverre en del av hverdagen vår, sier avdelingssykepleier Rollaug Waaler.

Altfor ofte må hun bruke deler av arbeidsdagen til å gå rundt og beklage overfor pasientene at de ikke får rom andre steder enn på gangen.

— Ofte blir jeg forbauset over hvor fint de tar det, sier hun.

På sengeposten hun leder gjør de det de kan for å finne rom til pasientene som blir innlagt på kvelds- og nattetid.

— Er det en ledig seng på en av de andre sengepostene, legger vi dem der. Kommer det inn svært alvorlig syke pasienter, og vi bare har plass i korridoren, hender det vi må flytte friskere pasienter ut i korridoren for en natt, sier hun

I går ettermiddag fikk Corneliussen beskjed om at han måtte tilbringe enda en natt i korridoren.

Høysesong

Direktør Eivind Hansen opplyser at tallet på korridorpasienter kan variere sterkt ved Haraldsplass. I høstmånedene og på etterjulsvinteren er det høysesong. Da blir det kø for å komme inn på pasientrommene.

Målet er at ingen skal behøve å ligge i sykehuskorridorene. Men Haraldsplass-direktøren må konstatere at tallet på korridorpasienter øker ved sykehuset. For 2006 var gjennomsnittstallet 2,8 pasienter pr. natt. I år har det økt til 3,8 pr. natt.

Flytter og sjekker

— Vi jobber systematisk med å redusere sengetallet i korridorene, sier Hansen.

Kompetansen skal styrkes i akuttmottaket og pasientflyten skal bli bedre internt på sykehuset. Disse tiltakene regner sykehusledelsen med skal gi rask effekt.

Ombyggingsplaner for hele sykehuset har lenge ligget klart på skrivebordet. Haraldsplass venter på klarsignal for finansiering før de er klare til å sette i gang med bygging.

— Vi gjør det vi kan. Men problemet med korridorpasienter klarer vi nok ikke å løse før vi har modernisert hele sykehuset. Da får vi nye 130 senger, og driften av sykehuset vil bli så effektiv at vi ikke lenger behøver å ha pasienter liggende på gangen, sier Hansen.

Martin Eilertsen