ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no— Nesten daglig støter vårt personell på slike saker, sier sikkerhetssjef Arvid Eik ved sykehuset. Haukeland hadde i fjor over 70.000 pasientinnleggelser.- Det er absurd å tro at det ikke finnes narkomane blant disse. Når antall narkotikamisbrukere øker, gjenspeiles det også hos oss, sier sikkerhetssjefen. Klare retningslinjer Arvid Eik viser til at Statens helsetilsyn har utarbeidet helt klare retningslinjer for hvordan slike pasienter skal håndteres.- Våre leger og sykepleiere følger retningslinjene til punkt og prikke, understreker han. Beslagene gjøres ofte ved Akuttmottaket. Hit kommer alle pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Overleveres anonymt Hvis leger eller pleiere kommer over narkotiske stoffer hos en bevisstløs pasient, blir de beslaglagt og umiddelbart overlevert til politiet. Oppdager helsepersonell at bevisste pasienter har narkotika på seg, skal legen gjøre oppmerksom på det, og be om å få utlevert stoffet. Hvis pasienten nekter, blir vedkommende orientert om at politiet vil bli varslet og anmodet om å foreta beslaget.Samme prosedyre blir fulgt dersom sykehusets ansatte har mistanke om at pasienter skjuler narkotika på seg. Alt politiet får hånd om, blir overlevert anonymt gjennom sykehusets sikkerhetsavdeling. Det gjøres for at stoffet ikke skal spores tilbake til den avdelingen der pasienten er innlagt. Samtlige pasienter som har narkotika med seg, får automatisk anmerkning om dette i pasientjournalen. Krav på behandling - Også stoffmisbrukere har krav på behandling. Folk som gjør noe galt, skal ikke være redde for å oppsøke oss for å redde sitt eget liv. Derfor gjelder taushetsplikten også for denne typen pasienter, sier Arvid Eik. Helsedirektøren er den eneste som kan oppheve taushetsplikten ved mistanke om lovstridige handlinger. Hvis det ender med rettssak, har legen plikt til å forklare seg, også om forhold som normalt kommer inn under taushetsplikten.- Dette skjer uhyre sjelden, sier Haukelands sikkerhetssjef. Besøkende med narko Noen sykehus, også Haukeland, har opplevd at besøkende tar med seg narkotika til pasienter.- Vi griper også inn i slike tilfeller. Prosedyrene er de samme som når vi kommer over narkotika på innleggelsestidspunktet, sier sykehusets sikkerhetssjef.Ved noen sykehus er det oppdaget at pasienter omsetter narkotika fra sykesengen. Ved mistanke om slikt på Haukeland, skal sikkerhetssjefen informeres. I samråd med sykehusdirektøren blir mulige tiltak vurdert og bestemt.- Vi kan aldri gardere oss hundre prosent, men jeg føler at vi har kontroll med problemene rundt narkomane pasienter. Haukeland sykehus er ingen frisone for narkotikaomsetning, sier sikkerhetssjef Eik.

MER NARKO: Sikkerhetssjef Arvid Eik ved Haukeland Sykehus opplever nesten daglig at det beslaglegges narkotika hos pasienter ved sykehuset. (Arkivfoto: Rune Nilsen)