Karrieresenteret ved Universitetet i Bergen jobber sammen med Aetat, fylkeskommunen og kommunen om å lage en trainee-inspirert praksisordning.

Fra høsten av blir det antakelig 15 praksisplasser for nyutdannete med minst fire års utdanning på universitet eller høyskole. Praksisplassene vil komme innenfor marin sektor, offentlig sektor, kultur og bank og finans.

— Aetat vil gi et lønnstilskudd til bedrifter som ansetter kandidatene. Men lønnen vil være lav. Det kan være alternativ til en ventejobb, sier Rønnaug Tveit ved Karrieresenteret.

Praksistiden vil være inntil seks måneder. Karrieresenteret håper ordningen blir utvidet til 25 kandidater i løpet av 2005.

Hensikten med tiltaket er at nyutdannete skal få relevant praksis og at næringslivet skal få tilført ny kompetanse.