— Det er ikke noe mobbing på fotballaget i alle fall! Vi bare tuller, sier kameratene Leo Fejzi, Elias Austgulen, Mathias M. Tuft, Ibrahim Nilsen og Jens Aase. 14-åringene spiller på Nymark IL og går på Gimle skole.

De er heller ikke kjent med at noen mobbes på skolen. Men det har hendt.

— I fjor var det noen gutter som mobbet to jenter. De satt alltid alene.

Men lærerne er flinke til å gripe inn, mener guttene.

— Det har hendt at læreren vår har samlet hele klassen for å snakke om enkelte hendelser, sier Austgulen.

Men ifølge elevundersøkelsen har ikke lærernes innsats mot mobbingen gitt de ønskede resultatene.

Flest mobbes i 10. klasse

Sosial- og helsedirektoratet som har brutt ned resultatene fra elevundersøkelsen på kommuner og fylkeskommuner. Statistikken som ble gjort tilgjengelig denne uken, tegner et ganske dystert bilde av utviklingen både på landsplan og på Vestlandet. Selv om de fleste skoler de siste årene har etablert antimobbeprogram, viser svarene fra elevene at en slett ikke klarer å få bukt med mobbingen i skolen.

I elevundersøkelsen har over 300.00 elever svart, og tallene BT presenterer i dag er hentet fra de trinnene hvor svarprosenten er høyest, syvende, tiende og første klasse på videregående.

På samtlige tre trinn opplever flere elever mobbing nå, sammenlignet med 2007, ifølge landsoversikten.

  • På syvende trinn øker antallet som er mobbet fra 8,2 til 8,8 prosent.
  • På tiende trinn øker det tilsvarende fra 8,2 til 9 prosent.
  • I første klasse på videregående øker antallet som er utsatt for mobbing fra 6 til 6,5 prosent.Den negative utviklingen er enda sterkere i Hordaland. På samtlige tre trinn opplever Hordaland større økning i mobbing enn Norge totalt.

Guttene mest utsatt

De som opplever mest mobbing fra andre elever, er gutter i 10. klasse. Slik er det både for Norge som helhet og for Hordaland. Det er også innenfor denne gruppen mobbingen øker mest fra i fjor til i år.

I Bergen lå en i fjor godt under landsgjennomsnittet både på syvende og tiende trinn. I Vestlandets hovedstad øker mobbingen mer enn ellers i landet, fra 7 prosent i fjor til 9,2 prosent i år. Størst er økningen på syvende trinn.

Skolebyråd Tomas Moltu er både overrasket og skuffet over resultatene.

— Dette kan jeg som ansvarlig byråd ikke leve med. Vi har nulltoleranse for mobbing i bergensskolen, sier Moltu.

Han mener tilbakemeldingen fra elevene er så bekymringsfull at han vil be om en vurdering av programmene mot mobbing.

— Denne saken må jeg ta opp med fagavdelingen. Vi må se på mulige tiltak, sier Moltu.

Selv om det er feilmarginer i undersøkelsen, mener Moltu at en ikke kan ta lett på funnene.

— Jeg hadde håpet å se effektene av de målrettede tiltakene skolene har satt inn mot mobbing. Selv status quo hadde ikke vært bra nok, sier Moltu.

KrF-byråden ønsker seg tilbake til Bondevik-tiden.

— Det er ingen tvil om at kampen mot mobbing var på sitt sterkeste da Kjell Magne Bondevik lanserte sitt manifest. Arven etter Bondevik har denne regjeringen skuslet bort, mener Moltu.

Hva synes du bør gjøres med mobbingen? Si din mening i kommentarfeltet!