Norske fengsler opplever en boom av mindreårige innsatte.

Så langt i 2009 har 58 mindreårige sittet inne i norske fengsler. Det samlede antallet i fjor var 50. Per i dag sitter 15 mindreårige bak lås og slå, skriver Dagsavisen.

Deler celler med voksne

Flertallet av de mindreårige som er fengslet, sitter i Oslo kretsfengsel. Her er de yngste av de innsatte i 15-årsalderen. Fengselet er kjent for å ha Norges tøffeste fengselsmiljø med hardbarkede kriminelle og fanger med store psykiske problemer.

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg er bekymret for situasjonen til mindreårige i norske fengsler. En undersøkelse de har foretatt, viser blant annet at mindreårige i enkelte tilfeller deler celler med voksne fanger, og at de opplever isolasjon i lange tidsrom. Ingen av de mindreårige skjermes fra andre kriminelle.

– Antall barn i norske fengsler er alarmerende, og 2009 er et rekordår. Norge har en klar internasjonal forpliktelse overfor Barnekonvensjonen, men denne bryter vi systematisk, sier advokat Christopher Hansen.

– Som skole i kriminalitet

Fengselsinspektør Kim Ekhaugen i Oslo fengsel mener at fengselet fungerer som en videregående skole i kriminalitet.

– Med våre soningskøer blir smågutta plassert der det er ei ledig celle, selv om Oslos største narkohai sitter ved siden av, sier han.

I FNs barnekonvensjon heter det at fengsling av barn kun kan benyttes som siste utvei og i et kortest mulig tidsrom, men ifølge Advokatenes menneskerettighetsutvalg skjer det motsatte i norske fengsler. I en undersøkelse utført av utvalget oppgir flere av barna i norske fengsler å ha lite eller ingen kontakt med advokat, barnevern, psykolog eller annet helsepersonell.