Haukeland Universitetssykehus er ikke noe unntak. Blant annet har Hjerteavdelingen og Barneavdelingen de siste årene fått flere slike donasjoner. I fjor ga Trond Mohn Hjerteavdelingen vel 20 millioner kroner til en avansert hjertemaskin, som nå er i ferd med å bli installert på avdelingen. Nylig mottok også avdelingen et større pengebeløp fra en kvinne som ønsket å gi en gave til behandlingsvirksomheten på avdelingen.

— Det er heller ikke uvanlig at private givere ønsker å gi innsamlede gaver til sykehuset i forbindelser med bortgang og begravelser. Disse blir satt inn på en bestemt konto og gjerne øremerket til bestemte formål. Det er strenge regler for hvordan vi kan disponere disse gavene, sier assisterende avdelingssjef på Hjerteavdelingen, Danuta Lund.