I fjor ble det i alt registrert 990 uønskede hendelser i pasientbehandlingen ved Haukeland Universitetssykehus. Det er en økning på hele 60 prosent sammenlignet med året før.

Flere erstatninger

En uønsket hendelse er i denne sammenhengen definert som alle hendelser som ikke skyldes pasientens sykdom. Feilmedisinering, svikt i administrative rutiner og fall på gulvet er eksempler på uønskede hendelser. 239 av disse sakene er sendt videre til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Det er 17 flere saker enn året før.

De vanligste årsakene til behandling i NPE er feil under operasjon, behandlingsprosedyre og diagnostisering.

– Likevel er vi ganske sikre på at økningen ikke skyldes at det faktisk skjedde flere uønskede hendelser i fjor, sier Stig Harthug. Han er medlem i skade— og klageutvalget i Helse Bergen.

– Vi mener økningen i stedet skyldes at flere sykehusansatte enn tidligere våger å melde fra om feil. En kulturendring er i ferd med å skje rundt på avdelingen. Det synes vi er fint, sier Harthug.

Nytt verktøy

I fjor tok Helse Bergen i bruk et nytt elektronisk verktøy som gjør det enklere å melde feil og uønskede hendelser.

– Det nye verktøyet sammen med økt bevissthet at det er viktig å melde feil for å lære å utbedre bedre rutiner for sikkerhet, har bidratt til økningen. Vi merker at det er en kulturendring på gang i forhold til feilmeldinger, mener Harthug.

I årsrapporten fra skadeutvalget blir det påpekt at kvaliteten på pasientbehandlingen blir bedre om sykehuspersonell melder fra om feilene de gjør.

-Å rsakene til feil kan være mange, blant annet mangelfull organisering av arbeidet, mangelfulle rutiner fysisk og psykisk arbeidsmiljø, heter det i rapporten.

Kan bli bedre

Likevel mener skade- og klageutvalget at tallet på meldte uønskede hendelser burde vært høyere. 990 uønskede hendelser utgjør bare en prosent av de 10 000 pasientene som er innlagt på Haukeland Universitetssykehus.

– I Danmark og USA ligger tallet på uønskede hendelser nærmere ti prosent. Det er sannsynlig det reelle tallet er like høyt ved norske sykehus, sier Harthug.

Sunde, Helge