Det viser lagmannsrettens berammingslister. Her er noen av sakene som ikke kommer opp innen tidsfristen Stortinget har satt:

  • I desember i fjor ble en psykolog dømt for å ha voldtatt en kvinne på Fantoft studentby. Psykologen ble dømt til fengsel i to år og ni måneder av Bergen tingrett. Gulating fikk saken inn 8. mars, men den kommer først opp 23. oktober.
  • En 26-åring ble i Nordhordland tingrett i juni frikjent for voldtekt av en sovende kvinne. Saken kom inn til Gulating 21. juni, og er berammet til 5. desember.
  • I februar ble en 38-åring frikjent av Bergen tingrett for å ha misbrukt en niese i flere år. Saken kom inn til Gulating 12. mars, men kommer ikke opp før 5. november.