Totalt sett har avisenes papirutgaver hatt en svak nedgang sammenlignet med tall for ett år siden, viser nye tall fra TNS Gallups Forbruker & Media

Likevel styrker mediehusene sin samlede markedsposisjon. Årsaken er først og fremst at mediehusenes nettutgaver vokser.

Fortsatt leser 82 prosent minst én papiravis en gjennomsnittlig dag. For hverdagene isolert er tallet 86 prosent I gjennomsnitt leser vi 1,9 aviser per dag. Tallene bygger på undersøkelser gjort av Forbruker & Media i perioden august 2006 til og med august 2007.

Av de 187 titlene som er undersøkt, har 41 fått flere lesere og 74 færre.