Rundt 60 personer i Hordaland og Sogn og Fjordane opptrer så truende ovenfor noen av sine nærmeste at de har fått klar beskjed om å holde seg unna. Bruken av besøksforbud øker stadig.

Samtidig deles det ut voldsalarmer som aldri før. Bare i løpet av årets to første måneder har 10 kvinner i Hordaland og Sogn og Fjordane fått tildelt voldsalarm. Til sammen er det nå 86 kvinner i de to fylkene som bærer alarm for å beskytte seg.

Økt fokus

Rådgiver i politidirektoratet, Stig Winge, tror at betydelig mediefokus på vold mot kvinner er årsaken til at bruken av voldsalarm og besøksforbud øker.

— En annen årsak kan være at politiet derfor har gjort det lettere å få alarmer, sier Winge.

På landsbasis er det utlevert 640 voldsalarmer. 66 av disse er levert ut i 2002.

Men voldsalarmene blir sjelden brukt.

— Alarmene utløses svært sjelden, utløses de er det stort sett ved uhell. Men vi tror alarmene har en vesentlig forebyggende effekt, ved at mannen som kvinnen må beskyttes får vite at hun har voldsalarm, sier Winge.

Han forteller at det jobbes med å få koblet voldsalarmer opp mot mobiltelefon i stedet for fasttelefon. Et pilotprosjekt vil være i gang i Oslo i løpet av våren.

Flinkere

-Vi ilegger besøksforbud oftere nå enn tidligere. Politiet er blitt flinkere til å benytte seg av muligheten, og kvinner som føler seg truet er mer oppmerksomme på at besøksforbud er en mulighet, sier Tove Lian Mathiesen, leder for person- og voldsavsnittet ved Hordaland politidistrikt.

Byfenomen

Det som før var Bergen politidistrikt har rundt 40 besøksforbud som løper. Gamle Hordaland har fem eller seks personer som har fått klar beskjed om å skygge banen. I gamle Sogn er det ni besøksforbud som løper, mens det i gamle Fjordane politidistrikt er rundt fem.

— Besøksforbud er på mange måter et byfenomen, men bruken øker, også utenfor bykjernen, sier politiadvokat Ole Mevatne ved Hordaland politidistrikt.

Vrakede menn

Politiinspektør Ronny Iden ved Sogn og Fjordane politidistrikt sier at besøksforbud ofte blir aktuelt i kjølvannet av avsluttede forhold.

-Det typiske er en mann som er blitt vraket. Men jeg har også vært med på å ilegge besøksforbud til menn som har plaget og trakassert offentlig ansatte, eller sønner som har oppført seg truende ovenfor sine mødre, sier Iden.