Prostitusjonsmarkedet i Bergen er mer organisert enn før, viser en undersøkelse fra Utekontakten i kommunen.

Grunnen til dette er blant annet at økt reisevirksomhet har gitt økte utgifter for de prostituerte. I tillegg er utleie av rom og andre former for organisering blitt en inntektskilde for enkelte, ifølge rapporten.

Tenker ikke på loven

— Fremfor å prostituere seg, forteller enkelte av kvinnene at de nå heller tjener penger på for eksempel utleie av rom, sier Astrid Gerdts ved Utekontakten.

- Det høres ut som hallikvirksomhet?

— Ja, og det er noe av det som er utfordringen. Kvinnene opplever dette som vennetjenester. De tenker ikke på at dette veldig fort vil være brudd på loven, sier Gerdts, som understreker at virksomheten uansett ikke passer med det tradisjonelle hallikbegrepet.

— Dette er gjerne et gjensidig forhold mellom kvinnene, en leier kanskje ut rom, en annen har kompetanse på å lage nettannonser, forteller Gerdts.

Det er derfor ikke nødvendigvis slik at den ene har makten, og den andre er «offer».

— De kjenner seg ikke igjen i det, sier Gerdts.

Selger narkotika

Rapporten viser også at kvinnene i stor grad søker seg inn i prostitusjon av mangel på andre inntektskilder. De fleste kvinnene har helseplager, og psykiske problemer er vanlig. Bruken av rusmidler blant prostituerte på den såkalte innearenaen er også mer omfattende enn det som tidligere var kjent.

Flere kvinner forteller at de nå har sluttet eller trappet ned prostitusjonen for heller å tjene penger på salg av narkotika.

— En del opplever at det er mindre penger å hente på prostitusjon. Da tyr de til mulighetene som finnes. For kvinner i rusmiljøer, kan narkotikasalg være en mulighet. Det blir for voldsomt å si at kriminaliseringen alene har ført til mer narkotikasalg, men kvinnene selv mener det har hatt en medvirkende årsak, sier Gerdts.

Neppe voldsøkning

Det synes ikke som om vold mot kvinner i prostitusjon har økt, men kvinnene opplever likevel at de er mer utrygge nå enn tidligere.

— Rapporten viser at de fleste av kvinnene ønsker seg ut av prostitusjon. Vi er blant annet i ferd med å starte opp et hotellprosjekt som er tenkt som springbrett til arbeidslivet for disse kvinnene, sier byråd for helse og inkludering, Christine B. Meyer (H).