Sveio er kommunen som kommer dårligst ut av fjorårets Elevundersøkelse. 13 prosent av elevene sier de blir mobbet flere ganger i måneden eller oftere. Tar man med dem som sier de er blitt mobbet en sjelden gang de siste månedene, blir tallet 34 prosent.

Ordfører i Sveio, Ruth Grethe Østebøvik Eriksen (H), legger ikke skjul på at hun er misfornøyd med situasjonen.

— Dette er katastrofale tall, rett og slett. Her må det finnes en årsak, og den må vi lete etter, sier Eriksen.

Sveio har hatt varierende mobbetall, men det siste året har det skjedd en forverring. Dette gjør ordføreren fortvilet.

— Selv med gode mobbeprogram på alle skoler, ser vi at utviklingen går i feil retning. Det kan virke som om mobbingen har fått lov til å slippe løs, sier hun.

Forstår ikke hvorfor

Eriksen ble overrasket da hun så tallene.

— Vi har ingen store skoler. Derfor skulle man tro miljøet er gjennomsiktig og at problemer er lette å fange opp. Men sånn er det tydeligvis ikke, sier Eriksen.

Både rektorer, kommuneadministrasjonen og politikere er nå involvert i saken, og hovedutvalget i kommunen jobber med å komme med forslag til tiltak.Også Meland kommune opplever en negativ utvikling, ifølge ordfører Nils Marton Aadland (H).

— Situasjonen er gått i negativ retning. Dette tallet er altfor høyt, og vi blir nødt til å intensivere arbeidet for å bekjempe denne utviklingen. Vi kan ikke leve med at så mange elever i våre skoler blir mobbet, sier han.

De startet nylig opp programmet Zero på samtlige skoler. Nå håper de å forbedre situasjonen kraftig.

— Vi har nulltoleranse for mobbing i Meland, og kan ikke ha det slik, sier han.

- Rett og slett ugreit

Det er Fylkesmannen i Hordaland som fører tilsyn med skolene i alle kommuner i fylket. Utdanningsdirektør Anne K. Hjermann sier de ikke ser store variasjoner mellom kommunene, men hun mener det er alvorlig nok at en av fire elever i Hordaland under ett har opplevd å bli mobbet en sjelden gang eller oftere.

— Det er rett og slett ugreit at vi får tall som viser at mange elever i våre skoler blir utsatt for mobbing, sier hun.

Tallene har vært stabile i mange år, og utdanningsdirektøren er opptatt av at man må stille spørsmål ved hvordan man skal få bukt med problemet.

— Jeg håper og tror at kommunene bruker resultatene fra Elevundersøkelsen og andre undersøkelser de gjennomfører, og gjerne diskuterer med elevrådene på skolen, sier Hjermann.

- Et folkehelseproblem

Jon Askeland (Sp) er ordfører på Radøy. De kommer heller ikke godt ut av undersøkelsen, hvor tallene viser at 11 prosent av elevene blir mobbet regelmessig.

— Dette representerer et folkehelseproblem blant våre innbyggere. Sånn kan vi ikke ha det, sier han.

Han venter nå på en tilstandsrapport fra rådmannen, som blant annet skal se på det sosiale miljøet ved skolene i kommunen.

— Det er ikke skolen alene som har ansvar her. Det er også foreldrene, så jeg håper de kan være flinke til å snakke med barna sine om hvordan vi skal behandle hverandre, sier han.

Utdanningsdirektør Hjermann legger vekt på at kommunene også må forebygge mobbing. Der tror hun mange har noe å gå på.

— Kan man si man forebygger godt nok når resultatene viser at det fortsatt er elever som daglig går til skolen i frykt for å bli utsatt for mobbing og trakassering? Det svaret tenker jeg ligger i tallene. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier Hjermann.