Gjennomsnittlig antall reisende på hverdager i oktober, november og første halvdel av desember var 27.800, melder Skyss.

Dermed ligger passasjertallene godt over prognosen som planleggerne hadde forutsatt. De regnet med 26.000 reisende daglig i 2015. Med 292 daglige avganger er det 95 passasjerer på hver avgang i gjennomsnitt. Hvert togsett har 84 sitteplasser, så banen har kjørt med ganske fulle vogner i høst.

Fortsatt plass til flere

— Men det er plass til mange hvis man utnytter hele plassen i vognen. Vi ser en tendens til at folk klumper seg sammen rundt dørene. Hvis man trekker lenger inn i vognen, blir det plass til flere, sier Skyss-direktør Oddmund Sylta.

- Men er dere i ferd med å nå en grense for hvor mange det er plass på Bybanen?

— Det er alltid en grense, men jeg tror det ofte oppleves som fullt uten å være det. I hvert fall får vi færre tilbakemeldinger på at folk blir stående igjen på stoppene nå enn tidligere, sier Sylta.

Han forteller at Skyss hele tiden vurderer hvor mange matebusser som skal gå til Nesttun, og om det er mer hensiktsmessig å kjøre bussene rett inn til sentrum.

— For eksempel har vi økt antallet direktebusser fra Nordås i morgenrushet, sier han.

Mye av veksten er kommet etter at Bybanen begynte å kjøre med fem minutters intervall i rushtiden fra 3. oktober - mot seks minutters intervall tidligere. Det ga to flere avganger i timen.

— Veksten har flere forklaringer, men hyppigere avganger har nok gjort det enda mer attraktivt å reise med Bybanen, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

- Begynner å sette seg

Han peker dessuten på at forskning viser at reisemønstre endrer seg gradvis etter opprettelsen av nye kollektivtilbud.

— Bybanen har nå vært så lenge i drift at folks reisemønster begynner å sette seg, sier Nilsen.

I samme periode i høst var snittet for alle dager (inkludert lørdag og søndag) på 23.900. I vår var det tilsvarende tallet på under 20.000. Reisestatistikk viser at det normalt er flere kollektivreisende i oktober og november enn resten av året, men økningen er likevel markant, mener Skyss.

Også busstrafikken i Bergen viser en positiv utvikling med en økning i reisetall, men totale reisetall for 2011 vil ikke være klare før mot slutten av januar.