Det viser helt ferske tall fra byggesaksavdelingen. I 2004 mottok avdelingen 312 klager, i fjor kom det inn 632 klager.

Likevel har avdelingen maktet å redusere saksbehandlingstiden på klagesaker. Byggesaksavdelingen nærmer seg målstreken i sitt arbeid med å fjerne klagekøen. Ved utløpet av året sto det 87 gamle klagesaker igjen. For et år siden var tallet 206.

Det er godt nytt både for dem som klager og de som får klager mot seg. For saksbehandlingstiden på klagesakene er også kraftig redusert fra over et år til fem måneder.

— Dermed har vi nådd det målet vi satte oss for 2007, sier konstituert byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes.

Men denne saksbehandlingstiden gjelder ikke for alle klagesaker. De klagesakene som er såkalt planavklarte, dvs. ikke bryter med vedtatte planer, der bruker administrasjonen bare seks uker på klagebehandlingen.