Det er et noe motstridende bilde som fremkommer av tallene for Bergens-trafikken i 2001, sammenliknet med året før. I 2000 hadde Bompengeringen for første, og antakelig eneste gang, en svak nedgang i antall passeringer. Året ga også et bunnivå for antall passasjerer på bussene.

Men ByGarasjen fikk et toppår som var lett å forklare, ettersom Bergen Storsenter åpnet dørene i mars.

De nøyaktige tallene for 2001 er ikke klare, men direktør Tore Skulstad i Bro— og tunnelselskapet sier til BT at han regner med ca. 3 prosents økning gjennom Bompengeringen. Økningen er størst over Nye Nygårdsbro.

— Det betyr rundt 600.000 flere biler over hele året. Omregnet vil det si at ca. 3.000 flere mennesker har tatt bil gjennom Bompengeringen pr. dag i 2001 enn året før, sier Skulstad.

Først tilbake, så frem

Hos Gaia Trafikk og HSD Buss er bildet noe blandet. Både administrerende direktør Arne Buanes i Gaia Trafikk og regionssjef Frank Ådland i HSD Buss melder om nedgang i passasjertallene i 1. halvår.

— I 2. halvår har vi derimot fremgang til og med november, om vi ser bort fra en liten tilbakegang i september. Men det mener jeg skyldes at september hadde hele fem helger, sier Ådland.

Bedre service

Hos Gaia Trafikk er bildet nøyaktig det samme som hos HSD Buss.

— Desembertallene er ikke klare, men fremgangen i 2. halvår er ikke stor nok til å snu hele årsresultatet om til pluss. Vi har likevel tro på at vi kan fortsette fremgangen inn i 2002. Billettprisene stiger ikke, og vi har arbeidet mye internt i selskapet for å forbedre servicen overfor passasjerene. Blant annet har 600 av våre sjåfører vært på utviklingskurs, sier Arne Buanes.

Moms i ByGarasjen

Takstøkning har det derimot vært i ByGarasjen, og det så det monner. I 1995 kostet det 35 kroner å la bilen stå i ByGarasjen i normal arbeidstid. Fra 1. januar 2000 kostet det 60 kroner. 1. juli ble momsen plusset på, slik at det nå koster 75 kroner å parkere bilen i arbeidstiden.

— Jeg regner med at nedgangen vi hadde 1. halvår i fjor skyldes takstøkning fra 1/1, sier direktør Truls Lorentzen i Bergen Parkeringsselskap, som i fjor vår måtte konstatere at belegget i ByGarasjen falt med i gjennomsnitt over 10.000 biler i måneden.

Hvordan momsen har slått ut etter 1. juli, er vanskelig å måle, fordi deler at ByGarasjen er blokkert mens man bygger 3. etasje.

Trafikk mellom bydelene

— Hvordan skal vi forklare at belegget i ByGarasjen synker samtidig som trafikken i Bompengeringen øker?

— Nå må vi huske at ikke all trafikken gjennom Bompengeringen går til sentrum. Jeg tror trafikken mellom bydelene har økt, sier Truls Lorentzen.

Mesteparten av sentrumstrafikken kommer inn via vegsystemet på Nygårdstangen. Her finnes det automatiske tellepunkter som overvåkes av Hordaland vegkontor. Men pr. 3. januar fantes det ennå ingen fullstendig oversikt for året som gikk.

SNART MED ET PLAN TIL:ByGarasjen fikk et toppår som var lett å forklare, ettersom Bergen Storsenter åpnet dørene i mars. (FOTO: Yvonne Ch. Erdal)