— Undersøkelsene vi foretok for ett år siden, ledet oss frem til flere navn enn de avskjedigetes, sa personaldirektør Sigurd Teigen i byretten.

— I første omgang valgte vi å avskjedige ni personer. De øvrige sakene er "parkert" inntil vi ser utfallet av de arbeidsrettssakene som nå kommer opp, opplyste personaldirektøren.

Han redegjorde for hvordan Hansa hadde gått frem for å avsløre utro tjenere.

— Vi hadde i lang tid hatt mistanke om at ansatte stjal fra oss. Vi engasjerte et vaktselskap til å foreta intensivert overvåking, og koblet også inn private etterforskere fra Crifo, sa Teigen.

Etter hvert ble en ansatt tatt "på fersken" med øl i privatbilen sin. Slik begynte snøballen å rulle. Denne utro tjeneren knyttet flere andre ansatte til tyverier av øl. Senere skal både han og andre ha gått tilbake på opplysninger de ga Crifo i startfasen.

— Avskjedigelsene ble foretatt etter moden overveielse, og fordi vi følte oss sikre på de faktiske forholdene. Vi forutså også at sakene kunne havne i retten, forklarte Hansas personaldirektør.