KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.noDet viser en ny kartlegging, som byrådet har gjort på oppdrag fra flertallet i komiti for helse og sosial, service og utvikling og teknisk miljø.Seks ulike leverandører er bedt om å svare på om de kan levere i alt 1,8 millioner middagsporsjoner årlig til kommunen. Maten må være variert i tre ukers menyer, ha god kvalitet og være holdbar i minimum 10 dager. Med en del tilpasninger kan både Fjordland AS, Eurest AS, Gourmet Partner AS og Haukeland påta seg oppdraget, går det frem av notatet som blir sendt til bystyret. Haukeland har imidlertid gjort det klart at kjøkkenet der på kort sikt kun kan være en av flere leverandører. Om det er lønnsomt å kjøpe eldremat fra private, sier notatet ingenting om. De eksterne leverandørene har ikke svart på et anbud, bare presentert sitt tilbud.Det var Høyres Bjørn-Frode Schelderup som fremmet forslaget om å se nærmere på eksterne leverandører. Han er fornøyd med orienteringen fra byrådet. Høyre ønsker å privatisere deler av den kommunale matproduksjonen.— Som forventet er det folk i markedet som kan tilfredsstille kommunens behov, sier Schjelderup til Bergens Tidende.I dag møtes Arbeiderpartiet, KrF, Venstre og Høyre til et nytt forhandlingsmøte om kjøkkenreformen. Mandag skal saken avgjøres i bystyret.I et forsøk på å skape flertall diskuterer nå de fire partiene en løsning med delprivatisering, opplyser Schelderup. Et annet forhandlingstema er hvor fort reformen skal gjennomføres. Høyre har foreslått å beholde et gammeldags kjøkken i hver bydel som kan påta seg å koke for de hjemmeboende.Både Ap og KrFs bystyregrupper har tidligere gått inn for reformen slik byrådet foreslår - med seks kommunale storkjøkken som produserer såkalt kok-kjøl-mat til både sykehjem og hjemmeboende.