Rundt en av fire medlemmer av det nynazistiske miljøet i Norge i dag er jenter. Jentegrupperingene i de nynazistiske miljøene i Norge har lenge vært utpreget sammenlignet med andre land. Dette er jenter som er blitt mer voldelige, opplyser FAFO-forsker Katrine Fangen.

Jentene som rekrutteres er ofte i alderen 15-20 år.— Siden siste halvdel av 1990-tallet har jentene gått fra å være det som kalles hangarounds til å bli aktive medlemmer i de ulike nynazistmiljøene, sier Fangen.