KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no

I dag går fristen ut for å melde seg på kappløpet om å overta det rundt 760 mål store industriområdet på Askøy.

På bordet til advokat Magne Revheim hos Secher & Co. ligger det flere potensielle kjøpere. Noen vil ha hele området, noen er interessert i deler av tomten, forteller Revheim til Bergens Tidende.Hvem de potensielle kjøperne er vil ikke Revheim si mer om før hans oppdragsgiver, Askøy kommune, er informert. Listen over beilere består av både lokale og nasjonale aktører, sier han.

Nye konkurrenter — Vi har fått henvendelser fra kjøpere som helt klart er verdige til å konkurrere med de kjøpergruppene som allerede er kjent, sier Revheim.

En kjent kjøper er DOF-gruppen i Austevoll, som har sagt seg villig til å betale 25 millioner kroner for tomten.

— Vårt bud ligger der, og vi avventer nå et resultat i kommunen, sier Magnus Stangeland på vegne av DOF-gruppen.

Også Havbruksinstituttet Salmon har meldt seg med planene om å drive torskeavl på Hanøytangen.

Kværner vil drøfte Hva som skjer med budet fra grupperingen som består av Mjellem & Karlsen Eiendomsutvikling, Maritime Group og Kværner Oil & Gas, er mer uklart. Ifølge Are Dahl, direktør i Kværner, ble budet til kjøpergruppen på 12,5 millioner kroner trukket da Askøy kommune gikk til det skritt å offentlig lyse ut området for salg.

Men Kværners gruppe holder døren på gløtt:- Vi kan være villig til å inngå drøftelser med kommunen dersom dette kan skje i løpet av noen uker. Men budet vårt er trukket, sier Dahl til Bergens Tidende.Magne Revheim bestrider imidlertid at Kværners gruppe har trukket budet.

— Nei, vi får et annet budskap. Budet er ikke trukket og vi holder stadig kontakt, sier Revheim til Bergens Tidende.

Installasjonene flyttes Usikkerheten rundt hva som skjer med Kværners gruppering har også en praktisk årsak. Kværners bidrag til avtalen mellom de tre partene Mjellem & Karlsen, Maritime Group og Kværner består i å la selskapets haller og brakker på Hanøytangen bli stående. Ifølge Dahl er disse installasjonene verdt titalls millioner kroner.