Verst gikk det ut over kontorene til Bergen Shipping Service AS og Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi i Sandbrugaten, forteller politiet. Innbruddet ble varslet litt over kl. 12.00 lørdag.

— Det ble stjålet datautstyr for ca. 100.000 kroner, forteller operasjonsleder Per Stiegler ved Hordaland politidistrikt til bt.no.

Tyvene har vært rundt i store deler av bygget. En rekke skap og dører er brutt opp.

— Det er gjort en god del skadeverk og ødelagt for relativt store verdier, sier Stiegler.

Også i Strandgaten har tyver vært på ferde. I Madam Felles kontorer i 5. etasje er dører brutt opp og lokalene gjennomsøkt etter penger.