KEN ROSSLAND

— Deler av Ytre Arna er uten strøm, men det er ikke så veldig mange husstander som er rammet. Fire-fem trafoer er falt ut. Vi har nå sendt folk for å finne og utbedre feilen, får bt.no opplyst hos BKK.