Ornitolog Stein Byrkjeland hos fylkesmiljøvernsjefen i Hordaland opplyser til NRK at han har funnet 300-400 oljeskadde sjøfugler i området rundt havaristedet.

Sjøfuglene som er funnet er enten døde eller kommer ikke til å klare seg.

Da BT undersøkte strandlinjen rundt Alvøen tidligere i dag, hadde et tykt oljelag griset til en rekke bukter. Flere døde fugler fløt i vannet, dekket i olje.

Les mer i morgendagens BT.

BUKKET UNDER: En av flere hundre fugler som måtte gi tapt for oljesølet i Vatlestraumen.
ØRJAN DEISZ