Søgne, desember 1999: En fyllekjører på flukt fra politiet. Det snudde opp ned på livet til Lena Olava Stiland (31).

Bakfra krasjet han inn i bilen som mandalskvinnen var passasjer i. Følgene ble dramatiske. Stiland måtte avbryte studier, og store smerter gjorde henne til slutt uføretrygdet. Hun klarte ikke å fungere hjemme eller på jobb.

- På grunn av følgeskadene etter ulykken har jeg fortsatt ikke kommet meg tilbake i jobb, sier Stiland, snart 14 år etter den skjebnesvangre ulykken. I bilen satt også 31-åringens far og en kamerat. Alle ble skadet.

I rettssaken etter ulykken ble gjerningsmannen dømt til å betale dem såkalt oppreisningserstatning. Det endte med at han betalte noen småsummer, men aldri hele erstatnings­beløpet.

Grovt uaktsom

Den samme situasjonen har mange havnet i. De er skadet av hensynsløse bilførere, eller har mistet sine nærmeste i trafikk­ulykker — uten at bilføreren har betalt det han skulle.

Jeg tror utrolig mange er i samme situasjon som meg

Lena Olava Stiland, trafikkoffer

For noen år siden påtok staten seg ansvaret for disse manglende utbetalingene, fordi det viste seg å være en feil i norsk lov. I første omgang tok staten kun ansvar for skadede i ulykker fra 2001 til 2009.

Sent i fjor måtte staten, etter å ha tapt en rettssak i Høyesterett, utvide ordningen til også å gjelde trafikkofre fra fireårs­perioden 1997-2000.

Utvidelsen betyr at flere hundre ofre fra trafikkulykker nå kan søke staten om å få oppreisningserstatning. Betingelsen er at bilføreren har vært grovt uaktsom og ikke gjort opp for seg.

- Handler om prinsipper

I august i år ble muligheten til å komme med oppreisningskrav mot staten annonsert i norske aviser, og Statens sivilrettsforvaltning har begynt å ta imot krav. Informasjon om ordningen er også lagt ut på flere statlige nettsider.

- Vi legger til grunn at det vil komme opp mot 200-300 krav, sier Anne-Line Hovland, seniorrådgiver i sivilrettsforvaltningen.

Det er vanskelig å si noe om hvor store utbetalingene til den enkelte kan bli. I den første runden der staten betalte for manglende oppreisning til trafikkofre, varierte erstatningssummene fra 10.000 til 400.000 kroner. Samlet kom utbetalingene opp i tosifrede millionbeløp.

- Det er kjempebra at vi som er blitt uskyldig skadet i ulykker, nå kan få oppreisningen vår fra staten. Jeg tror utrolig mange er i samme situasjon som meg, med en gjerningsmann som ikke har gjort opp for seg, sier Lene Olava Stiland.

For henne handler det ikke om penger, men om prinsipper.

— Det å få denne erstatningen, gjør det lettere å sette et punktum for saken og gå videre med livet. Jeg håper bare de det gjelder, får det med seg, sier hun.

20 krav til nå

Frem til i går hadde sivilrettsforvaltningen fått inn 20 krav fra menn og kvinner som ble trafikkskadet i perioden 1997-2000. I tillegg har de overtatt 21 saker fra den forrige erstatningsrunden. Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikk­skadde), tror mange ikke har fått med seg erstatnings­ordningen.

- Avisannonsene og informasjonen som er kommet ut er for vanskelig å finne frem til og forstå. I avisene har informasjonen etter mitt syn druknet i andre kunngjøringer, sier Oretorp.

Hovland i sivilrettsforvaltningen viser på sin side til at erstatningsordningen er kunngjort i «store deler av landets aviser i uke 32», og at det også blir informert gjennom medlemsbladet til Personskadeforbundet. Når det gjelder forståeligheten av innholdet i kunngjøringen, viser hun til at teksten i den ble laget av Justisdepartementet i samråd med Personskadeforbundet.

Oretorp i Personskadeforbundet håper likevel at staten vil gjøre mer for å få frem bud­skapet om erstatningsordningen.

- Jeg spør meg hvor mange av trafikkofrene som kan ha krav, som har fått med seg annonsene i avisene. Og hvor mange det er som uten videre går inn på nett­sidene til Justisdepartementet og sivilrettsforvaltningen? De som denne ordningen gjelder, kan være alvorlig skadede trafikkofre som sliter med livene sine, poengterer Oretorp.

MERKET FOR LIVET: Lena Olava Stiland (31), faren Johan E.Kvelland og kameraten Rune Haughom ble skadet av en fyllekjører i desember 1999. De fikk bare småsummer av pengene som gjerningsmannen ble dømt til å betale dem. Nå kan de tre - og trolig flere hundre andre trafikkskadede -søke om å få de uteblitte pengene av staten.
PRIVAT