GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

— Dette har pågått i en årrekke, sier RVs Torstein Dahle. Han er sikker på at vann- og avløpsregnskapet gjennom en årrekke er urettmessig tappet for flere hundre millioner kroner. Pengene havnet i bykassen, og bidro til å dekke over kommunens økonomiske problemer. Bryter regelverk - Dette er klart i strid med regelverket som gjelder for slike avgifter. De skal utelukkende dekke kommunens reelle utgifter til drift og investeringer på vann- og avløpssektoren, sier Dahle. Tallene kommer frem i en rapport fra kommunerevisjonen om innbetalingen av vann- og kloakkavgifter i 1999. Det året tok Bergen kommune inn 458 millioner kroner i vann og kloakkavgift. De reelle utgiftene dette året har kommunerevisjonen beregnet til å være ca. 35 millioner kroner lavere. Bevisst tapping Torstein Dahle har gått grundig gjennom den omfattende rapporten. Han er ikke i tvil om at kommunerevisjonens beregninger er riktige.- Rapporten avdekker at kommunen har krevd dekning for kapitalutgifter i forbindelse med investeringer som faktisk ikke er gjennomført. Det er ganske grovt, sier Dahle.Det fremkommer av rapporten at dette er en metode kommunen har benyttet seg av i flere år. Dahle tar for gitt at både ledende politikere og den administrative ledelsen i kommunen har kjent til hvilke fordeler det gir kommunekassen. - Dette har vært mulig fordi kommunen ikke har foretatt investeringer i det tempoet som var forutsatt i planene. Når så vann- og avløpsregnskapet er tappet for kapitalkostnader som ikke har påløpt, har kommunen kunnet bruke disse pengene til å dekke over kommunens faktiske økonomiske problemer, sier Dahle. Bergenserne betaler Konsekvensene er at kommunens reelle økonomiske situasjon ikke er kommet frem.- I virkeligheten har regningen blitt presentert for kommunens innbyggere. I stedet burde det vært Stortinget som skulle vært konfrontert med problemene, mener Dahle.Bergen kommune er i ferd med å avslutte milliardinvesteringer i vann og avløp. Derfor oppstår ikke lenger det samme etterslepet i investeringer.- Nå fremkommer kommunens økonomiske situasjon i all sin gru, sier Torstein Dahle.Både finansavdelingen i Bergen kommune og Teknisk utbygging har gitt sine svar til den omfattende revisjonsrapporten. Ingen av avdelingene har hatt innvendinger til revisjonens hovedfunn når det gjelder avgiftsinnbetalingen i 1999.