Siden 2011 har det vært en dobling i søknader om askespredning. I fjor var det 149 søknader, hvorav 131 søknader ble innvilget og 18 avslått. Det er omtrent en dobling fra året før.

Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver i kommunal og samfunnsplanavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland har flere teorier om hvorfor så mange ønsker askespredning.

— Det har blitt mer snakk om det i offentligheten, og større åpenhet for slike muligheter. Det virker som om det er blitt mer vanlig både i utlandet og i Norge. Vi merker også at medieomtale gjør at vi får flere søknader, sier hun.

Får nei til byfjellene

Regelverket sier at askespredning i hovedsak skal skje på åpent hav og høyfjellet. Likevel er det mange hordalendinger som ønsker å spre asken i mer nærliggende strøk.

— Vi har hatt personer som bor i Bergen og som gjerne ønsker å spre asken på byfjellene eller på byfjorden, men der må vi dessverre avslå. Det blir for nært trafikk og bebyggelse. Det samme gjelder Hardangerfjorden, sier Hilde Rasmussen Nilsen, seniorråsgiver i kommunal og samfunnsplanavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

VANLIGST PÅ HAVET: Her på Marstein Fyr velger mange å spre asken. Dette området er øde nok til at Fylkesmannen sier ja.

Noen ganger kan Fylkesmannen likevel utvise skjønn i søknadsprosessen.

— Dersom man ønsker å spre asken i nærheten av for eksempel en hytte, så kan det være mulig dersom vi mener at turområdene er øde nok, sier hun.

Flest sprer på havet

De fleste som søker om askespredning søker om å få spre asken på havet.

— Et eksempel på et sted hvor vi har sagt ja flere ganger er Marstein fyr. Vi har to kriterier for å godkjenne askespredningen. Det ene er at det er øde nok og at det ikke er sjenerende for andre. Det andre er at det må være den avdøde sitt ønske, sier Nilsen.