— Vi har hatt en del personalsaker der ansatte enten er avskjediget, eller har sluttet på eget initiativ, bekrefter informasjonssjef Arild Sondre Sekse.

Kulturproblem

— Men jeg vil understreke at vi ikke har hatt noen hendelser eller uhell knyttet til dette. Det dreier seg om saker der uheldige ting rundt alkohol er kommet opp, sier Sekse.

Sakene bekrefter det tidligere ansatte hevder overfor BT - at HSD har en ukultur om bord i fergene sine.

— Vi må nok erkjenne at vi har et kulturproblem i HSD Sjø, innrømmer konserndirektør Dagfinn Neteland.

— Jeg er flau og forbannet, tilføyer han.

Underskriftskampanje

Selskapet har møtt motbør i arbeidet med å angripe ukulturen. I vår skrev rundt 300 sjøansatte under på et opprop med kritikk mot ledelsens håndtering av personalsaken mot maskinisten på M/F «Os» etter forrige fyllehistorie. Maskinisten ble avskjediget, selv om han avla negativ alkotest. HSD Sjø mente han hadde brutt åttetimersregelen om pliktmessig avhold før tjeneste, og at han burde ha grepet inn og nektet sine berusede kolleger å legge fra kai. Brevet ble også sendt til styret.

— Vi reagerte negativt på oppropet, og har tenkt å sende personlige svar til alle som skrev under, sier Sekse.

Uanmeldte alkotester

Da HSD Sjø gikk ut med at selskapet ønsket å ta uanmeldte alkotester, forlangte de ansatte på sjøsiden at dette måtte gjelde samtlige i konsernet.

— Dette ser ut til å gå i orden, sier Sekse.

Nåværende og tidligere HSD-ansatte BT har snakket med, sier at det rett som det er har forekommet festing og brudd på bestemmelsene om pliktmessig avhold om bord i fergene. Ingen av dem vil stå frem med navn, i frykt for å bli identifisert av andre ansatte.

— Saken er at lederne i HSD ikke tok problemet helt på alvor før den forrige fyllehistorien med M/F «Os», sier en HSD-ansatt som har tjenestegjort på flere ferger og samband.

- Lukket øynene

— Ledelsen har i altfor lang tid har lukket øynene for det som har foregått, sier han.

Flere av lederne i HSD Sjø har tidligere tjenestegjort på selskapets ferger. BTs kilde tror det kan være noe av forklaringen på at HSD ikke tidligere har slått ned på drikkingen om bord.

— Jeg vil presisere at det selvsagt finnes en rekke ordentlige fergeansatte i rederiet. Det er likevel for lettvint dersom noen påstår at ukulturen skyldes enkeltpersoner med alkoholproblemer, sier han.

Da M/F «Os» var på sin famøse fylletur i november i fjor, var den påseilte kapteinen alene på broen. Styrmannen lå og sov, til tross for at begge skal være i tjeneste samtidig.

— Dette er helt klassisk. Kaptein og styrmann avtaler seg imellom at den ene kan sove litt frempå. Dette bytter de på, hevder den tidligere HSD-ansatte.

«Ikke til å forstå»

— Vi tar problemene med etikk, alkohol og andre rusmidler veldig alvorlig. Dette siste som har skjedd, er bare ikke til å forstå, sier konserndirektør Dagfinn Neteland.

Han er mest skuffet over kapteinen.

— Han er lederen om bord, og skal gå foran med et godt eksempel.

Alle 110 kapteiner i rederiet har deltatt på ledersamlinger der alkohol og rus har vært gjennomdiskutert.

Mange av de HSD-ansatte på fergene har bakgrunn fra utenriksfart. Der hersket det, iallfall tidligere, en helt annen kultur. Alkohol var mer akseptert.

— Det skal det ikke være i HSD, sier Neteland, og lover oppvask.

— Dersom det er andre enn mannskapet som har sviktet, vil det få konsekvenser også for dem, forsikrer Neteland.

«ET KNIPPE»: Informasjonssjef Arild Sondre Sekse har ikke tall på hvor mange HSD-ansatte som har måtte sluttet på grunn av brudd på alkoholbestemmelsene, men betegner det som «et knippe saker».
FOTO: TOR HØVIK