Tre kvinner skal ha blitt voldtatt i Bergen i helgen. Politiet jakter på fem overgripere. Et av ofrene ble voldtatt av to menn. En annen overgriper hadde medhjelper.

To av voldtektene er rene overfallsvoldtekter.

– I hele fjor hadde vi to overfallsvoldtekter i Bergen. Nå har vi like mange i løpet av en helg, sier politioverbetjent Carl-Petter Leganger.

Alle de tre kvinnene har vært undersøkt på voldtektsmottaket, og politiet kan dermed ha sikret seg biologiske spor i jakten på gjerningsmennene.

Hele seksjonen for vold og sedelighet, seks politibetjenter, arbeider nå med sakene. I går holdt politiet på å innhente videoopptak fra åstedene.

– Den største krenkelse

En kvinne ble voldtatt av to menn i Bergen denne helgen. Samtidig samarbeidet to menn om å gjennomføre en annen voldtekt, ved at en av dem holdt vakt.

Gruppevoldtekter har historisk sett vært helt uvanlig i Norge og i Norden.

– Men de siste ti årene har vi sett en økning i den type atferd, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøyskolen i Oslo.

Gjennom sine voldsstudier kommer hun i kontakt med personer som er blitt voldtatt av flere gjerningsmenn.

– Det er fryktelig vanskelig for offeret å snakke om. Man kan nesten ikke tenke seg større krenkelse, sier Bjørnebekk.

Grovere overgrep

Når personer samarbeider om å voldta, blir volden ofte grovere.

– Personene bifaller hverandre og kommuniserer på en måte som gjør at volden kan bli grovere. Man driver hverandre frem, og i noen sammenhenger kan det ende med drap.

Overfallsvoldtekter er ofte planlagt, selv om ideen om å gjøre det kan være impulsiv.

– Voldtektsmennene kan ha snakket om det tidligere, og så kommer man i en situasjon hvor man plutselig handler. Hvem som blir offer er tilfeldig, og har ingenting å gjøre med hvordan man er kledd, sier Bjørnebekk.

Voldtekt som straff

Personer som voldtar har en kynisk holdning til kvinner.

– De ser på voldtekt som spennende, og oppfatter det ikke som galt i forhold til seg selv, sier forskeren.

Hun mener voldspornografisk materiale, som er lett tilgjengelig på internett, bidrar til å forsterke disse kyniske holdningene.

Gruppevoldtekter tilhører krigssituasjoner, men er blitt overført til det sivile samfunnet, ifølge forskeren.

– Det skyldes at personer med erfaring fra krig flytter. Dessuten formidles slike ting i større grad via media, sier Bjørnebekk.

Denne formen for voldtekt er oftest tilknyttet kriminelle grupperinger, og kan bli brukt som straff. Da anmeldes voldtekten vanligvis ikke.

– Vil skape frykt

Lisbeth Mosaker, daglig leder ved Krisesenteret i Bergen, er sjokkert over de grove voldtektene.

– Dette vil skape frykt og utrygghet. Dette har skjedd på steder som er helt naturlig å ferdes i løpet av en helg, sier Mosaker.

Politiet vet at det har vært flere vitner til voldtekten i Steinkjellergaten natt til lørdag.

– Publikum som opplever mistenkelige situasjoner må ikke nøle med å kontakte politiet. Man går ikke forbi når man ser en kvinne liggende på bakken, selv om en mann sier det er damen hans, sier Mosaker som til daglig møter voldtektsofre som blir voldtatt i parforhold.

Ragnhild Bjørnebekk sier man bør tilkalle politiet, fordi det kan være farlig å gripe inn selv.

– Prøver man å gripe inn, risikerer en at situasjonen tilspisses hvis det finnes våpen.

TO MENN: En kvinne skal ha blitt dratt inn i en hage ved Vestre Torggate og blitt voldtatt av to overgripere.
FINN ARNESEN
ETTERLYSER VITNER: Flere personer skal ha passert mens en kvinne ble voldtatt i Stølesmauet. Politiet vil nå ha kontakt med disse vitnene.
FINN ARNESEN
TO MENN: En kvinne skal ha blitt voldtatt i buskene ved SAS-hotellet på Bryggen, mens en annen mann holdt vakt.
FINN ARNESEN