Økningen gjelder de mest alvorlige narkotikasakene, der det er store mengder stoff involvert.

Hele 82 slike saker har vært anmeldt i første halvår i år, mot 40 i samme tidsrom i fjor. Det viser halvårsrapporten om kriminalitetsutviklingen i Hordaland Politidistrikt.

– Vi har hatt en betydelig satsning på å ramme denne typen kriminalitet, og denne typen organiserte nettverk. En større del av virksomheten vår har vært rettet mot dette, forklarer visepolitimester i Hordaland politidistrikt Jon Reidar Nilsen.

Ifølge politiets rapport er det i særlig grad amfetamin som går igjen på beslagslistene. Politiet har inntrykk av at både tilgang og bruk av dette stoffet har økt betydelig.

– Det er vanskelig å vite sikkert om det er blitt mer stoff. Vi har jo en presumpsjon om at når vi avdekker flere grove saker, så er det mer stoff i omløp, sier Nilsen.

NN