Det viser tall som Bergens Tidende har hentet ut fra Medisinsk Fødselsregister. Nedgangen har vært jevn og trutt siden registreringen startet i 1998 og frem til 2006. For mens det var hele 28,5 prosent i Hordaland som røykte da de ble gravide i 1998, var det i fjor bare 14 prosent. Og enda mer gledelig; mens 20 prosent røykte frem til fødselen for ni år siden, er dette tallet nå 8 prosent.

Også for Sogn og Fjordane viser tallene at stadig flere gravide stumper røyken, selv om nedgangen ikke er like stor her som i nabofylket. På landsbasis var det i fjor 15,8 prosent røykere, mot hele 27,9 prosent i 1998.

Kampanjer virker

— Dette bekrefter det vi har sett en stund, nemlig at når kvinnen får vite at hun er gravid, er dette en så sterk motivasjonsfaktor at hun slutter helt med røyking, sier leder Trude Thommesen i Den Norske Jordmorforening i Hordaland.

Hun har selv lang erfaring med svangerskapskontroller, og ser helt klart at holdningskampanjer rundt temaet har virket. Tilbud om røykeavvenningskurs, brosjyrer og bevisstgjøring av den gravide har hjulpet.

— Samtidig går flere til jordmor nå enn før. De har kanskje bedre tid til å snakke om slike ting enn leger har, sier Thommesen.

-Lå skremmende høyt

Også ved Medisinsk Fødselsregister skaper tallene glede. For selv om andelen røykere i befolkningen generelt også har gått ned i samme periode, er det større kutt blant de gravide.

— Norge lå skremmende høyt på statistikken over gravide røykere for noen år siden. De siste åtte-ni årene har vi fokusert veldig på de uheldige konsekvensene dette har på fosteret. Dette ser nå ut til å ha hjulpet, forteller overlege Kari Klungsøyr.

Røyking er en av de mest skadelige faktorene for fosteret. Blant annet er den gjennomsnittlige fødselsvekten for slike barn 200 gram mindre enn for barn av ikke-røykende. Samtidig er både jordmødre og Medisinsk Fødselsregister opptatt av at de ikke skal legge stein til byrden for kvinnene som ikke greier å stumpe sigaretten.

Skal ikke moralpreke

— Personlig har jeg ingen tro på å være en moralpreker. De som røyker sliter allerede med dårlig samvittighet. Da må det ikke bli slik at de alltid blir konfrontert med dette når de er på svangerskapskontroll, sier Thommesen.

Jordmødre og leger skal derfor ikke være moraliserende, men heller gi den som røyker informerte valg.

— Vi kan diskutere det, og gi dem råd om hvordan de skal fokusere på andre ting enn røyking. Men det er klart at det alltid vil være en gruppe innbarkede røykere som ikke greier å slutte, sier Thommesen.