John Lindebotten

Det er Straumetunnelen (med varianten Strømmetunnelen), som har fått 15 stemmer og og Dolviktunnelen, som har fått 7 stemmer.

Første pulje av innkomne forslag stod på bt.no 25. februar og i BT lørdag 26. februar. I dag bringer vi 2. pulje med innkomne forslag.

Terje Kristoffersen:

Strømmepassasjen

Olaug Solheim:

Strømmetunnelen

Aslaug Hagenes:

Syd-vest passasjen

Finn Larsen:

Rett vest

Martin Hellesøy:

Tieren

Anne Bjelland:

Straumetunnelen

Sætteviktunnelen

Dolviktunnelen

Søreidetunnelen

Gunnar Gåssand:

Bergen Vest-tunnelen

Per Steffensen:

Bismark

Johan Hellebust:

Nordåstunnelen

John Hundven:

Keiser Josefs tunnel

Truls Waage:

Knapphullet

Rolf Oen:

Ålevegen

Torbjørn Sørheim:

Dolfaporten

Terje J. Skjelbred:

Canadatunnelen

NCC-tunnelen

Skanskatunnelen

Mestatunnelen

Veidekketunnelen

(alt ettersom...)

Gunnar Moss

Understrøm tunnel

Tor Steinar Andersen

Dolleid Tunnelen

Dolly

Torleif Øksendal

Dolviktunnelen

Ragnhild Mjør

Fanatunnelen

Kari Tofte:

Dolstraumtunnelen

Jan Roger Rasmussen:

Straumeporten

Pengesluket

Torbjørn Heie:

Grimstadtunnelen

Jan Erik Osberg:

Ytrebygdstunnelen

Eidastraumtunnelen

Karsten M. Morland:

Sterkstrømtunnelen

Kenneth Vallentinsen:

Tunnel stillheten

Egil Stefferud:

Straumehola

Malfred Vedøy:

Straumetunnelen

Hans A. Larsen:

Fandens undergang

Margun Alver:

Ytrebygdstunnelen

Trond Fuhrmeister:

Vestpassasjen

Vestporten

Torstein Hølleland:

Straumes under

Jorunn Haugland:

Vestporten

Dolviksporten

Arnfinn Ve:

Straume tunnel

Larry Armstrong:

Knappentunnelen

Renate Fossdal Tveiten:

Dolleidtunnelen

Bernt Olsen:

Ægirs port

Christen Backer Røed:

Underleden

Vegard Fondenes:

Snarveien

Brit Mamoniw:

Trollebror tunnelen

Nemos nødutgang

Jarle Bjørke:

Utløsningen

Tor Bratshaug:

Steinaldersjakten

Knut Arild Erstad:

Frielehullet

William Baird:

Otertunnelen

Kjetil Helland:

Dostraumen

Autostraumen

Bjarne Havneraas:

Straumetunnelen

Strømmetunnelen

Hege Bø:

Sandol tunnelen

Dolsand tunnelen

Morten-Johan Steene:

Tulletunnelen

Jan Norman Kirkeli:

Sælestraumen