Det viser ny kirkestatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Gudstjenestene i landets kirker hadde 164. 000 flere deltakere i fjor enn i 2010. Det er en oppgang på nær tre prosent. I alt var 6,2 millioner mennesker til stede ved de 65 000 gudstjenestene som ble holdt i landets kirker i fjor. Det er omtrent samme antall som året før. Økningen i kirkesøkningen skjer til tross for at kirkens medlemstall gikk ned i fjor, med 480 flere utmeldelser enn året før. Om lag 77 prosent av befolkningen i Norge er nå statskirkemedlemmer.

Best i vest

Vestlendingene er de flittigste kirkegjengerne. Blant alle landets bispedømmer er det Bjørgvin som kan skilte med størst økning. 84 660 personer kom til gudstjeneste i vestlandskirkene i fjor

Julaften er årets desiderte toppdag i kirken. Da fylles mange kirker opp til siste stolsete. Julaften i fjor var det 540 000 personer som gikk i kirken som en del av julefeiringen. Det er hele syv prosent flere enn i 2010.

Veldig gledelig

Bjørgvinbiskop Halvor Nordhaug synes det er veldig gledelig at pilene nå peker rette veien etter flere år med nedadgående trend i kirkebesøket.

— Jeg tror det er to årsaker til det, og hovedårsaken er trosopplæringsreformen. Den er nå i god gjenge rundt omkring i menighetene, sier han.

— Dette arbeidet innebærer at mange tiltak og aktiviteter som har med barn å gjøre, legges til kirken i tilknytning til gudstjenester. Og når barna kommer, kommer også foreldrene, og kanskje besteforeldrene også. Vi når breiere ut gjennom det som foregår innen trosopplæringen, sier biskopen.

Ny liturgi

Årsak nummer to er etter hans mening arbeidet med den nye gudstjenesteliturgien som nå innføres i kirken.

— Den nye liturgien åpner for økt deltakelse fra menigheten under gudstjenesten og trekker flere inn i det som foregår. Det tror jeg kan ha en positiv effekt, sier Nordhaug.

- Vil trenden fortsette?

— Vanskelig å si. Dette kom faktisk litt overraskende på oss. Kanskje vi har nådd bunnen, og nå er på vei oppover igjen. Jeg for min del håper og tror på fortsatt fremgang de nærmeste årene, I alle fall inntil trosopplæringsreformen er fullført om to-tre år, sier Nordhaug.

Færre dåpsbarn

Selv om deltakertallene stiger både på julaften og ved vanlige gudstjenester, er det likevel færre som velger å gifte seg og døpe barna sine i kirken. 40 000 barn ble døpt i kirken i fjor. Det er ca. 1000 færre enn året før.

Enda færre er det som velger å gifte seg i kirken. I fjor var det faktisk bare fire av 10 par som valgte å bli viet i kirken. I fjor ble det inngått 23 100 ekteskap i landet. 8600 par valgte kirkelige vielse.

men tallet på konfirmanter øker. I fjor ble 42 600 unge konfirmert i kirken. Men andel konfirmerte i forhold til totalt antall 15-åringer faller. I fjor ble 65 prosent av 15 -åringene konfirmert i kirken. Det er en svaknedgang sammenlignet med året før.

Kirken hadde i fjor over 1,2 millioner nattverdsgjester. Dette er nærmere 75000 flere enn året før. Det blir holdt nattverd på i underkant av halvparten av gudstjenestene som holdes i kirken. ifølge SSB er det 41 nattverdsgjester pr. gudstjeneste.

FULL KIRKE: For første gang på mange år økte kirkebesøket i fjor. Bildet er fra Austrheim kirke. FOTO: VEGAR VALDE