Alle universitetene har en økning i søkertallet fra i fjor, viser ferske tall fra Samordna opptak.

13,1 prosent flere søkere har Universitetet i Bergen som førstevalg. Bare Universitetet i Tromsø har en større økning i antall søkere.

Også Høgskolen i Bergen er blitt et mer populært studiested, og har en økning i søkertall på nær 15 prosent sammenliknet med fjoråret.

Allmennlærerutdanningen opplever en økning i søkere på 8,3 prosent, mens realfagene fortsatt sliter med rekrutteringen.

Veterinærutdanningen opplever en stor tilstrømning av nye søkere (66,5 prosent økning), det samme gjør reseptarutdanningen (57,6 prosent).

Søkertallene til maritim utdanning, medisin, førskolelærerutdanningen og ingeniørutdanningen er lavere enn i fjor. Også flere it-utdanninger sliter.